Research

Våre ansatte kommer fra markedsanalysebransjen og vi tilbyr alle målemetoder du kan forvente av et analyseselskap. Sponsor Insight gjennomfører et vidt spekter av evalueringer og undersøkelser for våre kunder. Undersøkelsene gjennomføres både landsrepresentativt og overfor spesielle målgrupper og innen forskjellige områder som for eksempel:

Eventevalueringer

Sponsor Insight gjennomfører evalueringer av alle typer arrangementer; Idrettsarrangement, musikkfestivaler, by jubileum, interne arrangementer m.m. For enhver arrangør vil det være av avgjørende betydning å vite hvordan deltakerne på det aktuelle arrangement oppfattet besøket og gjennomføringen av arrangement. For å kunne utvikle arrangementet må man vite hva som fungerer og hva som ikke fungerer.

Sponsorevalueringer

Hvert år gjennomføres det tusenvis av sponsoreventer i Norge med det formål å reklamere for produkter og tjenester i ulike sammenhenger. Hvordan oppfattes de, hva er bra/dårlig. Hvordan kan man bli enda bedre? Sponsor Insight bidrar med å skreddersy slike undersøkelser til deres behov.

Hospitalityevalueringer

Det ligger store investeringer i et hospitalityprogram, som gjerne benyttes overfor organisasjonens viktigeste samarbeidspartnere og kunder. Å levere et opplegg hvor gjestene får en god opplevelse er veldig viktig og for å kunne sikre dette må det gjennomføres evalueringer blant gjestene som har vært tilstede.

Omdømme og samfunnsansvar

Sponsor Insight tilbyr ulike løsninger for å måle omdømme og samfunnsansvar for våre kunder. Les også mer om vår løsning SponsorTools.

Kjennskaps- og holdningsevalueringer

For å oppnå effekter gjennom sponsing er det av avgjørende betydning at målgruppen man ønsker å nå faktisk kjenner til sponsoratet. Dette må kontrolleres. Når man så vet at målgruppen kjenner til sponsoratet, må man som sponsorer også kontrollere hvilke effekter som oppnås gjennom endret holdning til sponsorer, samt eventuelle endringer innen kjøpstilbøylighet til selskapets produkter og tjenester.

Publikumsundersøkelser

Publikumet på et arrangement er den fremste målgruppen for alle involverte i arrangementet. Det er således av avgjørende betydning å få tilbakemeldinger fra publikummet på arrangementet for å se om man har nådd sine mål, samt utvikle arrangementet videre.

Internundersøkelser

Hvordan oppfatter de ansatte bedriftens sponsorengasjement? De ansatte i en bedrift er «reklamens andre publikum» og det er av avgjørende betydning at de ansatte har en positiv innstilling til bedriftens sponsing, uavhengig av om de er den primære målgruppe eller ikke.

Profilkartlegging

Hvilke norske profiler skal du bruke i markedsføringen og hvilke treffer din målgruppe best? Sponsor Insight gjennomfører kontinuerlige standardiserte profilundersøkelser, med et stort utvalg norske profiler. Skulle det være profiler som ikke er dekket inn er det mulig å gjennomføre kartlegging av ekstra profiler som kan sammenliknes mot de allerede evaluerte profilene. Profilkartleggingene baserer seg på landsrepresentative undersøkelser samt kartlegginger i TV, print og web medier.

Sports Influencers™

Sponsor Insight har de senere årene opplevd et økende behov hos våre kunder om å dokumentere og synliggjøre hvilken posisjon de ulike profilene har i befolkningen og i det norske medielandskapet. Basert på hva kundene våre etterspør, samt hva som gjøres av profilmålinger internasjonalt, har vi derfor utviklet en dybdemåling av over 100 norske idrettsprofiler: Sports Influencers™. Les mer om Sports Influencers™ her.

Sponsor Insight gjennomfører årlig ca.25.000 intervjuer. Landsrepresentative undersøkelser gjennomføres primært av Norstat Norge på oppdrag fra Sponsor Insight.  

Kontakt Vegard Arntsen for en prat om hvordan vi kan bistå deres bedrift/organisasjon.

Mail: vegard(at)sponsorinsight.no

Tlf: +47 934 32 655