Bestill rapporten nå!

Sponsorer og sponsorobjekter legger i disse dager planer og budsjetter for 2017. Jobber du med sponsing, vil denne rapporten være et viktig bidrag til din beslutningsprosess. Rapporten baserer seg på svar fra ca. 2.000 norske sponsorobjekter og vil gi svar på følgende;

• Størrelsen på sponsormarkedet i 2015 • Utvikling 2012-2015 på total- , kategori-og liganivå • Prognose for 2016 • Sponsorinntekter fordelt på idrettsgrener, kulturtyper og organisasjonstyper • Sponsorinntekter for ligaer – Tippeligaen, OBOS-ligaen, Toppserien, Getligaen, Grundigligaen (kvinner) og Grundigligaen (menn) • Snittinntekter sponsorobjekter • Prisnivåer – hva kan en sponsor forvente å betale for et sponsorat innen ulike kategorier og nivåer • Gjenytelser – hva er de vanligste gjenytelsene fra sponsorobjekter fordelt på Idrett, Fotball, Kultur, Festival, Sosio • Norges største sponsorobjekter • Bedrifter og bransjer som sponser • Sponsorcases.

Vi gjentar suksessen med bedriftsundersøkelse! Rapporten tar også for seg hvordan sponsorene tenker om sponsormarkedet i dag. Hvilke fremtidsutsikter har de? Vil budsjettene for sponsing økes? Hvilke krav stiller de til sine sponsorobjekter? Er de positive til hvordan de i dag blir kontaktet av mulige sponsorobjekter? Hvordan velger de ut sine nye sponsorobjekter? Hvor  mye brukes på aktivering/oppfølging av sponsoravtaler?  Dette og mer til er å finne i rapporten Det Norske Sponsormarkedet 2015/16. 

Rapporten på over 110 sider kan bestilles gjennom å fylle ut bestillingsskjemaet du finner under eller ved å ta kontakt med Sponsor Insight på telefon eller e-post. 

Fyll ut bestillingskjemaet og du vil motta rapporten i posten i løpet av 4-5 dager. Rapporten koster kr.15.000,- (eks.mva). 

 

Hvordan kan jeg bruke denne rapporten?

Gjennom rapporten Det Norske Sponsormarkedet 2015/16 har du full oversikt over det norske sponsormarkedet. Denne rapporten er et must for de som er aktiv innen sponsing. Rapporten gir et grunnleggende dypdykk i det norske sponsormarkedet og en bred forståelse av hvordan markedet er satt sammen.

Hvordan kan jeg som bedrift bruke rapporten?

Alle bedrifter som sponser trenger en god oversikt over markedet. Hvordan er det sammensatt, hva må jeg forvente å betale, hva er prisene i de ulike idrettene/segmentene, hvor er det lurt å begynne. Gjennom bedriftsundersøkelsen får du svaret på hvordan norske bedrifter jobber med sponsing.

Hvordan kan jeg som sponsorobjekt bruke rapporten?

Grunnleggende tall om sponsormarkedet gir en god forståelse for faget vi jobber med og hvordan det er sammensatt. Man kan sammenligne seg selv og sin bransje mot andre, se hvilke priser man opererer med i de ulike sponsorsegmentene. Hvem er størst innen sponsing, hvilke bransjer er mest aktiv. Rapporten kan brukes som grunnlag for både sponsorsalg, læring og dokumentasjon til interne- såvel som eksterne salgspresentasjoner.

Name *
Name
Dersom fakturaadresse og adresse er lik, trenger du ikke å fylle ut adresse.

.