Rådgivningstjenester

Sponsor Insights rådgivningsfilosofi tar utgangspunkt i “faktabasert rådgivning”. Dette vil si at Sponsor Insight i stor grad baserer seg på håndfaste fakta til enhver problemstilling. Sponsor Insight jobber i dag med de fleste aspekter i sponsorprosessen:

Sponsorstrategier

En tydelig og avgrenset sponsorstrategi gjør jobben mindre komplisert og enklere å arbeide med. Sponsor Insight utarbeider sponsorstrategier for både sponsorer og sponsorobjekter. Med mangeårig erfaring fra sponsorarbeidet har Sponsor Insights ansatte et godt faglig grunnlag for å utarbeide en sponsorstrategi fra a til å.

Sponsorkontrakter

Sponsor Insight kan med mange års erfaring fra sponsorfagfeltet gi verdifull assistanse til gjennomgang av sponsorkontrakter. Det er mange fallgruver og muligheter for optimalisering i en kontrakt, alt fra avtalebeløp og bonuser til krav og rettigheter som bør være dekket inn i avtalen.

Matching av sponsor/sponsorat

Et sponsorat bør være fundamentert i en bedrifts overordnede målsetninger og strategier. Hvilke verdier ønsker bedriften å formidle? Hvilke målgrupper ønsker man å treffe? Sponsor Insight kan bidra til å finne det eller de sponsoratene som best mulig bygger opp under bedriftens målsetninger og strategier.

Støtte i valg av eksponeringsløsning

Logoeksponering er en stor del av de fleste avtaler innen idretten. Sponsor Insight har mange års erfaring med å måle logoeksponering og kan bruke dette til å bidra til å velge de beste plassene og de mest riktige plasseringene for den enkelte sponsor, samt finne den mest optimale logovariasjonen/konfigurasjonen å bruke. En logo som passer fint på et brevark er ikke nødvendigvis optimal på en drakt eller til å bli vist på 60-100 meters avstand på TV. Ingen bedrifter ser mer på sport enn Sponsor Insight, og vi har erfaringen til å maksimere din eksponeringseffekt.

Kvalitetssikring av logoeksponering

Det er viktig å hele tiden gjennom en avtaleperiode å sikre seg at man oppnår den best mulige eksponeringen som er mulig. Hva skjer når objektet endrer løsninger, får inn nye sponsorer som kan forstyrre, endrer bekledning med nye elementer osv. Sponsor Insight kan hjelpe til med å hele tiden optimalisere bedriftens logoeksponering.

Løpende assistanse i sponsoravtaler

Sponsor Insight er sparringspartner for flere sponsorer og sponsorobjekter for å hjelpe til med små og store utfordringer i utviklingen av sponsoravtalene.

Forhandlingsstøtte

Sponsor Insight har god erfaring med å være en sparringspartner i forbindelse med forhandlinger. I slike forhandlinger er det av stor nytte å ha med seg kunnskapen fra rådgivere som jobber 100% med sponsing som fagfelt.

Aktiviseringsstøtte

Å kunne aktivere et sponsorat er selve nøkkelen til en effektiv utnyttelse av et sponsorat. Vi kan bidra med ideer, kunnskap og beslutningsstøtte til kampanjer og markedsføring.

Foredrag/kurs

Man kan aldri få for mye kunnskap om et fagfelt, sponsing er intet unntak. Sponsor Insight gjennomfører sponsorkurs og foredrag for et bredt spekter av målgrupper og oppdragsgivere. Vi skreddersyr kurs/foredrag til ditt behov. Mer info her.

Fakta i kombinasjon med 20-års erfaring innen sponsorarbeid gjør Sponsor Insight til en attraktiv samarbeidspartner. 

Kontakt Vegard Arntsen for en prat om hvordan vi kan bistå deres bedrift/organisasjon.

Mail: vegard(at)sponsorinsight.no

Tlf: +47 934 32 655