Smart. Enkelt. Alltid Tilgjengelig.

SponsorTools er en interaktiv rapporteringstjeneste fra Sponsor Insight Norge som gir et helt nytt spekter av tjenester. Løsningen er ment å kunne gi våre kunder en rask og effektiv oversikt for sponsorobjekter og sponsorer innen medie- og sponsoranalyser gjennom løpende oppdateringer. SponsorTools er systemet for deg som vil ha komplett kontroll over dine sponsoravtaler. Alt av mediemålinger, logoeksponeringsmålinger og effektmålinger samlet på ett sted.

 
Media eXposure.png
Brand eXposure.png

Brand eXposure

Profesjonelle sponsorobjekter tilbyr sine kunder målbare statistikker på produktet de selger. Ved å gjennomføre logoeksponeringmålinger sørger du for at dine sponsorer vet hvor mye merkevaren er synlig i media og hvilke verdi denne eksponeringen har. 

Media eXposure

I Media eXposure overvåker og tracker vi all medieomtale for et gitt sponsorobjekt eller sponsor i definerte medier. Dette er en veldig god måte å holde oversikten over omtale i TV, aviser, nettaviser og sosiale medier.

Object Affinity.png
Sponsor Impact.png

Sponsor Impact

Modulen Sponsor Impact tar for seg kjennskap til sponsorenes sponsing av et gitt sponsorobject, samt effekten av sponsingen målt ved holdnings- og preferanse-endring. Sponsor Impact måles ukentlig gjennom hele året - over  4000 intervju på årsbasis. 


Object Affinity

 Måling av spesifikk interesse og omdømme for aktuell idrett og sponsorobjekt, brutt ned på interesse for idrett, samt også interesse for idrett generelt. I tillegg også tall på interesse for alle idretter. Object Affinity måles ukentlig gjennom hele året - over  4000 intervju på årsbasis.