Tre myter om logoeksponeringer

I sponsorverdenen møter man innimellom noen myter som har blitt hengende i markedet.

1.       Logoeksponeringsverdiene er for høye

Dette er en myte som vi hører jevnlig, og det er nok også riktig at noen får svært høye tall. Det betyr imidlertid ikke at tallene er feil. For det første: verdien som beregnes er en medieekvivalent. Dvs. hva tilsvarende effekt ville kostet å kjøpe ved hjelp av annonser/reklamefilmer. 

For det andre spiller mengden mediesynlighet objektene oppnår sterkt inn på verdien. Den største årsaken til verdiene kan virke høye er nemlig at store sponsorobjekt generelt sett får ekstremt mye mediedekning gjennom året. Med utstrakt bruk av bilder med synlige sponsorer, spesielt i nettaviser, blir det høye verdier. Det er mange eksempler på det motsatte. Sponsor Insight har flere kunder som ikke greier å levere høye nok verdier til enkelte av sponsorene sine. De bruker imidlertid målingene til å forbedre seg slik at de kan gi best mulig verdi tilbake til sponsorene.

For det tredje bruker Sponsor Insight brutto reklamepriser i de mediene man får synlighet i. Store reklamekjøpere oppnår imidlertid ofte store rabatter på sine reklamekjøp. Siden disse rabattene varierer fra bedrift til bedrift utfra hvor mye reklame de kjøper, kan ikke Sponsor Insight legge en fast rabatt til grunn. Derfor må hver enkelt sponsor vurdere sin eksponeringsverdi ut fra hvilken rabatt de normalt får ved reklamekjøp. De rettighetene en sponsor får i forhold til synlighet har imidlertid en verdi for sponsorobjektet, men kan altså ha ulik verdi for sponsorene hvis man legger deres normale reklamerabatt inn i regnestykket. Derfor mener Sponsor Insight at det er riktig å bruke bruttopriser.

Et godt råd er derfor at dette kommuniseres på en god måte når man diskuterer resultatene med en sponsor. Har sponsoren en logoeksponeringsverdi på 3 millioner kroner, og sponsoren normalt oppnår en reklamerabatt på 50%, vil «netto» logoeksponeringsverdi tilsvare 1,5 millioner kroner for denne sponsoren (hvis man vil inkludere reklamerabatten sponsoren oppnår på sine andre reklamekjøp).  

2.       Vi får ikke resultatene per plassering for sponsorene

Plassering kan kjøpes mot tillegg i prisen, noe flere av Sponsor Insights kunder gjør. Dersom man ønsker å måle en sponsor med plassering, må hver enkelt plassering måles som en sponsor. Grunnen til at plassering koster ekstra, er at man må gå gjennom TV-sendingen flere ganger for å greie å registrere de ulike plasseringene. Dette gir økte produksjonskostnader som igjen gir høyere målekostnader, noe som dessverre medfører et tillegg i prisen. 

3.       Jo flere synlige sponsorer, desto mer penger tjener vi

Ja, dette er nok riktig for mange. Men; reelt sett blir verdiene lavere for de andre sponsorene, fordi de da får en mindre dominerende synlighet (må dele synligheten med enda flere).