Sponsormarkedet 2015/2016 og fotballens sponsorfremtid

Sponsor Insight kom denne måneden ut med sin rapport «Sponsormarkedet 2015/2016». Rapporten kan vise til en positiv vekst for sponsing med en vekst på 3,3%. Sponsing er nå Norges nest største mediekanal og fortsetter å øke, mens tradisjonelle mediekanaler som dagspresse og magasiner minsker, og TV står på stedet hvil. Sponsing øker dermed sin andel av bedriftenes markedsbudsjetter, og man kan ha stor tro på at sponsing som mediekanal vil kunne øke i kroner selv med vanskeligere økonomiske tider i Norge.

Det ble brukt 4,47 milliarder kroner på sponsing i 2015, og fotballen står for 34% av sponsorkaken med inntekter på 1,50 milliarder. Tippeligaen og OBOS-ligaen har samlet 47% av all norsk fotballsponsing, og totalt 703 millioner i sponsorinntekter. Dette er en økning på 3% fra 2013 til 2015. 

Alle Tippeligaklubbene er inne blant de største idrettsobjektene i Norge, samt at mange av OBOS-ligaklubbene er inne blant topp 40. Med hele 12 klubber fra Tippe- og OBOS-ligaen inne på listen over Norges 20 største sponsorobjekter totalt sett er det ikke tvil om at fotball er populært å sponse. Allikevel var det ikke fotball som økte mest i sponsorinntekter. Det var festivaler med en økning på hele 15% fra 2014. Så hvordan skal man konkurrerer i et marked hvor også andre aktører fra andre sektorer konkurrerer om de samme midlene?  

Sponsor Insights rapport inneholder også en del som tar for seg hvordan sponsorene tenker om sponsormarkedet i dag. Denne delen kan være med på å gi innsikt og en bredere forståelse av hvordan markedet er satt sammen. Ifølge bedriftsundersøkelsen er fortsatt sport den kategorien som helt klart fremstår best. Hele 3 av 4 sponsorer mener at sportsobjektene fremstår ganske godt eller svært godt, men sponsorobjektene har fortsatt litt å jobbe med i profesjonaliseringen av sine sponsorforespørsler.

Generelt sett er sponsorene lite imponert over hvordan potensielle sponsorobjekter tilnærmer seg med avtaler, og de mener at kun 18% av henvendelsen de får fra sponsorobjektene er interessante nok til å se nærmere på. Her er det viktig at man som klubb tenker på hva man kan tilby sponsorene. Eksponering og synlighet er viktig for sponsorene, og kartleggingen viser at logoeksponering på drakter, utstyr og arenaer er de to vanligste gjenytelsene innenfor fotball, allikevel er dette kun én del av en sponsoravtale med mange komponenter.  

Eksempel på oppslag som de fleste sponsorer setter stor pris på; stort oppslag, i en stor avis, med god synlighet

Eksempel på oppslag som de fleste sponsorer setter stor pris på; stort oppslag, i en stor avis, med god synlighet

 Selv om man har mye å tilby er det også viktig at man vet hvem man skal henvende seg til. «Sponsormarkedet 2015/2016» inneholder en oversikt over hvilke bransjer og sponsorer som er mest aktive innenfor de ulike områdene. Bygg- og anleggsbransjen hadde størst prosentandel av alle avtaler innenfor fotballen med 13%. For Tippeligaen og OBOS-ligaen har de 14% av alle avtaler. Det samme har handel og service. Vil det være lurt å gå til en av disse, eller kan det være en god strategi for deres klubb å samarbeide med andre bransjer på listen? I bedriftsundersøkelsen svarte 18% av bedriftene at de vil involvere seg mindre i sport så kanskje kan 2016 være året hvor fotballen ser etter sponsormidler i nye kanaler.

«Sponsormarkedet 2015/2016» kan være et godt hjelpemiddel på veien til å styrke norsk fotballs sponsorstrategier. Her kan man sammenligne seg med andre klubber, så vel som andre sektorer og bruke informasjonen til å finne en sponsorstrategi som gir fordeler til både klubb og klubbens sponsorer. Ønsker du å bestille rapporten eller lese mer om dens innhold kan du gå inn på www.sponsorinsight.no/rapporter.    (Tekst : Martina Pettersen)