Publikumsundersøkelsen 2017

Norsk Toppfotball lanserte ny ligamerkevare i starten av 2017. NTF definerte før sesongen klare kriterier for hvordan den nye merkevaren skulle bidra til å heve produktet Eliteserien med mål om å skape langsiktig vekst. Undersøkelsen er gjennomført som webintervju i perioden 25. september – 2. oktober 2017. Totalt ble det gjennomført 4.478 intervju blant sesongkortholdere og enkeltbillettkjøpere. Undersøkelsen er omfattende, og i denne artikkelen dekker vi noen interessante utdrag fra undersøkelsen. 

HVA ER VIKTIGST FOR TOTALOPPLEVELSEN PÅ KAMP? 

Publikumsundersøkelsen i 2016 viste at stemningen på stadion var i særklasse det viktigste for totalopplevelsen som publikummer. Det enkeltgrepet som i størst grad vil kunne bidra til at flere kommer oftere på kamp er derfor å bidra til å øke stemningen på hver eneste kamp. Det ble i 2016 anbefalt å undersøke nærmere hva publikum opplever som god stemning / hva som skaper det de opplever som god stemning. En ny regresjonsanalyse gjort på 2017-dataene bekrefter at stemningen på stadion er i det viktigste ift totalopplevelsen som publikummer.

Men hva er egentlig stemning? Noen vil si at det sportslige styrer alt og det eneste som teller. Undersøkelsen viser at selv om det er viktig, ligger det mer i begrepet stemning er bare sportslige resultater.  –Viktigste forhold for å skape stemning på arenaene er mange folk tilstede på stadion, at det er høy musikk (kommer høyt ut åpent), sang/klubbsang, at alle er med å skape liv, sier Vegard Arntsen, daglig leder og partner i Sponsor Insight. - Det er altså forhold som klubbene enkelt kan gjøre noe med selv (som musikk og allsang) som skaper stemning. Mye folk på stadion kan sees på som en selvforsterkende mekanisme, der mer publikum gir bedre stemning som igjen fører til enda flere folk på kamp, avslutter Arntsen. 

stemning.png
ordsky.png

MERKEVAREN ELITESERIEN

Eliteseriens egne verdier, fellesskap og lidenskap kommer ut som nr. 1 og nr. 3 på hva folk assosierer med Eliteserien. Folkelig er nr. 2.

assosiasjoner.png

 

SEGMENTERING AV FOTBALLPUBLIKUMMET

Fotballpublikummet kan deles inn i 5 distinkte segmenter ved hjelp av clusteranalyse og faktorisering på engasjement, interesse, holdninger, antall kamper og type billett blant fotballpublikummet. Segmentene er navngitt basert på hva som kjennetegner disse.

Clusteranalyse.jpg

1)Superfans utgjør 7 % av publikum. Dette er den harde kjernen som kommer på alt av kamper, og reiser også til bortekamper og gjerne er medlem av supporterklubben. Klubben er viktigere enn alt annet i fritiden.

2)Dedikerte står for 32 % av publikum. Disse er langt over middels engasjerte og kommer på nær alle hjemmekamper og ser nesten alle bortekamper på TV.

3)Supportere utgjør 25 %. Dette segmentet er ganske gjennomsnittlige fotballsupportere. Gjennomsnittlig engasjert i klubben og ser ca. 10 kamper på stadion i løpet av sesongen. Ser relativt på kamper på TV. Segmentet med høyest inntekt.

4)Sofasupportere utgjør 17 %. Dette segmentet er over snittet fotballinteressert og over snittet engasjerte i klubben. Disse følger alle nær alle klubbens kamper på TV, og kommer i snitt kun på 6 kamper på stadion i løpet av sesongen. Segmentet med lengst reisevei til stadion.

5)Medgangssupportere utgjør 19 %. Disse er langt under snittet engasjerte/interesserte og dukker kun ved enkelte kamper, gjerne ved de store anledninger når storklubbene kommer på besøk. Det segmentet som i størst grad har andre prioriteringer på fritiden, og her finner vi den største andelen som har barn. 71% av barna er fan en fotballklubb, så det gir håp om å kunne lokke dette segmentet til stadion oftere.

PROFILER I ELITESERIEN

Nicklas Bendtner er den klart største profilen i Eliteserien. 43% svarte Bendtner, nr.2 på listen er Pål Andre Helland med 20 %

profiler.png
bendtner.jpg