Publikumsundersøkelsen 2016

Etter et par år uten fellesundersøkelse, ,vil det nå i 2016 bli gjennomført en publikumsundersøkelse med bakgrunn i ny ligaidentitet / merkevareprosjektet. Hovedformålet er å analysere hva som skal til for å få folk til å gå oftere på kamp, med spesielt fokus på dem som går aller minst. Analyser viser at dersom man får dem som går på 1-2 kamper i sesongen til å gå på 3-4 kamper så øker publikumstallet med 10%.

Undersøkelsen vil gjennomføres kort tid etter 16.mai-runden.

Undersøkelsen gjennomføres på samme måte som tidligere. I år som tidligere vil man derfor trenge epostadresser til sesongkortholdere og enkeltbillett-kjøpere. Norsk Toppfotball vil ta kontakt med klubbene for å innhente tillatelse til bruk av epostadressene.

Det vil etableres en referansegruppe i forhold til innholdet i undersøkelsen. Gruppen vil bestå av 4-5 personer fra ulike klubber. Disse vil kontaktes om kort tid, men alle kan melde inn synspunkt/ønsker til enten Iren i Norsk Toppfotball eller til Vegard i Sponsor Insight (vegard@sponsorinsight.no). 

Norsk Toppfotball finansierer undersøkelsen på vegne av alle klubbene i Tippeligaen. Det utarbeides en felles rapport, men det er også mulig for den enkelte klubb å bestille en rapport spesielt for sine egne resultater. Årsaken til dette er to-delt:

  1. Hovedfokuset er å se på hvilke felles grep som kan tas for å øke publikumstallet. Det innebærer å holde fokus på hele ligaen samlet i analysene. Tallene vil imidlertid også sees på ift klubbene og kommenteres der hvor det er spesielle avvik. Man får altså, gjennom fellesrapporten, vite om ting som skiller den enkelte klubb ut fra de andre der hvor slikt tydelig framkommer. 

  2. Det holder kostnadene ved gjennomføringen nede. Det brukes ca 2 dager per klubbspesifikke rapport. Istedenfor at Norsk Toppfotball påtar seg en større kostnad for å betale for dette for alle klubbene, når man vet at det er ulik grad av fokus på bruk av rapportene, har man valgt å heller gi muligheten til dem som ønsker en spesifikk rapport til å få dette for kr 10.000,- eks. mva. Dette trenger man ikke å ta stilling til før gjennomføringen eller før fellesrapporten foreligger. Man kan vente og se om fellesrapporten dekker det man ønsker svar på, før man vurderer om man trenger en spesifikk rapport for egen klubb. 

Om man ønsker noen spesifikke spørsmål kun for egen klubb kan dette inkluderes, men da må man bestille den spesifikke rapporten på forhånd sånn at man kan få inkludert spørsmålene i spørreskjemaet. Prisen på kr 10.000,- eks mva vil inkludere muligheten for å ta med et par spørsmål uten tillegg i prisen. Om man ønsker flere spørsmål gjøres det en nærmere vurdering ut fra spørsmålstype/omfang. Disse spørsmålene stilles kun til egen klubbs respondenter. Et godt tips her er kanskje å få sponsorer til å finansiere dette ved å inkludere spørsmål for dem.

Noen klubber har gjort egne publikumsundersøkelser – enten selv eller ved hjelp av samarbeidspartnere. Siden man har muligheten til å melde inn ønsker til ting som bør inkluderes, vil den undersøkelsen som nå skal gjøres langt på vei kunne dekke slike behov uten at man selv må ta jobben eller kostnaden med egen gjennomføring.