Oppsummering av media- og omdømmetall for 2015

2015 er tilbakelagt og som sesongoppsummeringen viste i desember så endte sesongen på en oppadgående trend.

 

Medietall

I Tippeligaen var det en fin økning på de fleste målte medieparametre;

TV-dekningen av Tippeligalagene var 30% høyere i 2015 enn i 2014 og er på sitt høyeste nivå siden 2012 da det var tre kamper i uken på norske fri-TV kanaler. Videre har det vært en økning på 27% i antall oppslag på TV og print-/webmedier. Det er også verdt å bemerke at antall negative artikler om Tippeligalagene har hatt en tilnærmet halvering fra 2014 til 2015, hele 48% mindre negative oppslag. Samtidig har det vært en økning på 18% i antall positive oppslag.

 

OBOS-ligaen har også opplevd et veldig bra år i 2015;

TV-dekningen av OBOS-ligalagene var 19% høyere i 2015 enn i 2014 og er også høyere enn rekordåret 2012. Det mest slående er derimot at det totale antall seere på TV-kampene har mer enn doblet seg med en økning på 130% fra 2014 til 2015. Økningen innen begge disse kategoriene kan nok med stor sannsynlighet føres tilbake til Branns deltakelse i OBOS-ligaen i 2015. Dette har skapt et større medietrykk i ligaen og ikke minst har interessen for TV-kampene økt eksplosivt.

 

Interesse og omdømme

I snitt, gjennom 2015, er det 18% (730.000 personer) av Norges befolkning som på en eller annen måte er interessert i Tippeligaen. Blant de fotballinteresserte i befolkningen er det 42% som er opptatt av Tippeligaen. I bunn og grunn er det viktigst å ha en god posisjon blant de fotballinteresserte da det i all hovedsak er blant disse man kan finne nye publikummere, nye supportere og nye TV-seere.

 

*landrepresentativ undersøkelse – 4.000 intervjuer

*landrepresentativ undersøkelse – 4.000 intervjuer

Med hensyn til omdømme så er det i snitt 26% (1.055.000 personer) av befolkningen som var positivt innstilt til Tippeligaen, 61% har en nøytral innstilling til ligaen. Blant de fotballinteresserte ser det bedre ut, her er 54% positivt innstilt til Tippeligaen, 39% har en nøytral innstilling.

 

*landrepresentativ undersøkelse – 4.000 intervjuer

*landrepresentativ undersøkelse – 4.000 intervjuer

Sesongen er avsluttet på en veldig god måte, og vi får satse på at den gode arbeidet som er lagt ned i 2015 fortsetter i 2016.