Interesse- og omdømmetall for 2016

Interesse og omdømme - Eliteserien

I snitt for 2016, er det 24% (977.000 personer) av Norges befolkning som på en eller annen måte var interessert i Tippeligaen. Blant de fotballinteresserte i befolkningen er det 54% som er opptatt av Tippeligaen. I begge grupper er det en god oppgang sett i forhold til hele 2015 hvor tallene var henholdsvis 16% og 40%.

Med hensyn til omdømme så er det i 2016 27% (1.073.000 personer) av befolkningen som er positivt innstilt til Tippeligaen (26% i 2015), mens 62% har en nøytral innstilling til ligaen. Blant de fotballinteresserte ser det bedre ut, her er 54% positivt innstilt til Tippeligaen (56% i 2015), 35% har en nøytral innstilling.

Omdømmetallene forholder seg dermed i all hovedsak på samme nivå som i 2015.

Interesse og omdømme - OBOS-ligaen
I snitt 2016, er det 10% (420.000 personer) av Norges befolkning som på en eller annen måte er interessert i OBOS-ligaen. Blant de fotballinteresserte i befolkningen er det 25% som er opptatt av OBOS-ligaen. I begge grupper er det en god oppgang sett i forhold til hele 2015 hvor tallene var henholdsvis 7% og 17%.

Med hensyn til omdømme så er det i perioden 15% (589.000 personer) av befolkningen som er positivt innstilt til OBOS-ligaen (15% i 2015), mens 76% har en nøytral innstilling til ligaen. Blant de fotballinteresserte ser det bedre ut, her er 32% positivt innstilt til OBOS-ligaen (33% i 2015) og 62% har en nøytral innstilling.

Omdømmetallene forholder seg dermed i all hovedsak på samme nivå som i 2015.