Ligaoppsummering av medietall for 2016

Sesongen 2016 er overstått og en ny spennende sesong står for døren. Før vi setter i gang med 2017-sesongen kan det være greit med et tilbakeblikk på 2016.

Medietall - Tippeligaen
Sesongen 2016 viste en nedgang på et par av de viktigste KPIene. Først og fremst gikk TV-tiden ned med nærmere 15% fra 2015 til 2016. Mye av nedgangen kan knyttes til TV2s manglende «interesse» i fotballen etter hvert som sesongen utviklet. Det samme kan sies om nedgangen i TV-seere på TV-kamper som er på hele 39%. Ettersom TV2 ikke var en del av den nye medieavtalen i 2017 så har det vært ganske klart at de heller ikke har vært interessert i å bygge interessen for norsk fotball. Mange av de mest interessante kampene ble av denne grunn lagt bak betalingsmurer, for å innhente nye abonnenter, mens mange av kampene som gikk på fri-TV ikke hadde den samme interessen for TV-publikummet. I 2017 er det helt klart at det vil bli satsning på de mest interessante kampene på fri-TV, så i løpet av sesongen vil man med stor sannsynlighet se at TV-seersnittet vil bli høyere enn i 2016.

Det var i 2016 en nedgang på 38% i antall positive artikler for Tippeligaen. Det er en ganske stor nedgang på et år. Nedgangen kan i stor grad komme av to grunner; En økning i negativ omtale av Tippeligaen, eller en dalende interesse for å skrive om Tippeligaen og de gode sakene. Når man ser på utviklingen på de negative sakene, som viser en nedgang på 4,5%, så er en økt negativitet rundt Tippeligaen er nok ikke svaret på nedgangen i positiv omtale. Da er det nok heller utfordringen med å komme frem med de gode sakene. Leverer klubbene nok positive saker til media?

TV-seer tallene viser en betydelig nedgang fra 2015. I 2015 var det et snitt TV-seertall på 146.787 mai. I 2016 er det 91.550 TV-seere. Kampene har hatt en markedsandel på 7,6% mens det i 2015 var 11,8%.

Gjennomsnitt - Ligakamper2015

Gjennomsnitt - Ligakamper2015

Gjennomsnitt - Ligakamper 2016

Gjennomsnitt - Ligakamper 2016

En av hovedgrunnene til nedgangen i 2016 var det i 2015 i større grad var mer attraktive kamper som ble sendt på fri-TV. Et annet element er også at TV2s promotering av kampene var på et mye lavere nivå i 2016 enn 2015. Promotering i god tid, og på forskjellige flater, er av stor viktighet for å sikre gode seertall til kampene. Dette vil være på et helt annet nivå i 2017.

Medietall - Obos-ligaen

Tall for Obosligaen i 2016

Tall for Obosligaen i 2016

OBOS-ligaen har i 2016 opplevd en oppgang i TV-tid på hele 37%. Hovedgrunnen til dette er «Alle Gutta» med Mjøndalen har bidratt med hele 35 timer i 2016. Dette er nesten 1/3 av all TV-tid for OBOS-ligaen i 2016.

For øvrig er det en nedgang på de øvrige KPIene. Nedgangen på disse kan i stor grad settes i sammenheng med at Brann i 2016 ikke lenger var en del av OBOS-ligaen. Av denne grunnen forsvant en del av medieinteressen for OBOS-ligaen i riks- og regionsmedier, spesielt på Vestlandet med BT og BA først i køen. Det medfører en nedgang i antall oppslag som får en kumulativ nedgang i rekkevidde ettersom mange medier med høye lesertall skriver mindre. Det mest positive fra sesongen 2016 er at det er nedgang i negativ omtale på hele 67%

TV-seertallene for kampene i 2016 viser resultatet av at Brann har gått tilbake til Tippeligaen. Antall TV-seere totalt sett på TV-kampene har gått ned med 60% fra 2015. TV-seersnittet har gått fra 74.400 i 2015, til 28.400 i 2016. Til sammenlikning var snittet i 2014 36.200.

Snitt Ligakamper i Obosligaen 2015

Snitt Ligakamper i Obosligaen 2015

Snitt Ligakamper i Obosligaen 2016

Snitt Ligakamper i Obosligaen 2016