Medie- og omdømmetracker Tippeligaen: Oppsummering januar - mars 2016

Medietall

1.kvartal 2016 er hyggelig lesning for Tippeligaen med god økning på alle parametre. Man må derimot huske på at 2016 kommer med en tidligere sesongstart enn i 2015. Dette medfører at det allerede har vært spilt to serierunder, noe som gir økt fokus på Tippeligaen i 1.kvartal av 2016 sammenlignet med samme periode i 2015. 

Det er veldig lovende å se at andelen positive artikler om Tippeligalagene går i riktig retning med en økning på 86%. Dette henger riktignok sammen med tidlig sesongstart og større antall saker. Med den store økningen i antall oppslag kunne man kanskje også forvente en økning i antall negative artikler i forhold til 2015, men det er det ikke. Det går faktisk ned med 12%, noe som må sies å være veldig bra!  

TV-seertallene fra de to første rundene har derimot ikke samme fine utvikling fra 2015. I 2015 var det et snitt TV-seertall på 200.500 de to første rundene, i 2016 er det 97.000 TV-seere. Kampene har hatt en markedsandel på 6,2% mens det i 2015 var 15,2%

Hovedsendinger de to første rundene; 2015

Hovedsendinger de to første rundene; 2015

Hovedsendinger de to første serierundene; 2016

Hovedsendinger de to første serierundene; 2016

I 2015 gikk riktignok to av kampene på TV2. De to kampene som gikk på TV2Zebra hadde derimot et snitt på 149.000. Spørsmålet er om tallene er lavere på grunn av tidlig sesongstart, kampene som ble valgt ut eller generell fotballinteresse/omdømmeutfordringer.

Interesse og omdømme

I snitt for Q1 2016, er det 25% (1.007.000 personer) av Norges befolkning som på en eller annen måte er interessert i Tippeligaen. Blant de fotballinteresserte er 56% opptatt av Tippeligaen. I begge grupper er det en god oppgang sett i forhold til hele 2015 hvor tallene var henholdsvis 18% og 45%.

                                   *landsrepresentativ undersøkelse - 1.000 intervjuer

                                   *landsrepresentativ undersøkelse - 1.000 intervjuer

Med hensyn til omdømme så er det i snitt 27% - 1.073.000 personer i befolkningen - som er positivt innstilt til Tippeligaen, mens 62% har en nøytral innstilling til ligaen. Blant de fotballinteresserte ser det enda bedre ut. Her er 53% positivt innstilt til Tippeligaen, mens 38% har en nøytral innstilling.

                                        *landsrepresentativ undersøkelse - 1.000 intervjuer

                                        *landsrepresentativ undersøkelse - 1.000 intervjuer

Omdømmetallene forholder seg på samme nivå som i 2015. Ut av tallene ser vi dermed at det som har skjedd av utenomsportslig art innen fotballen, i 1.kvartal 2016, ikke har gått utover omdømmet til Tippeligaen. Dette gjelder først og fremst saker knyttet opp mot NFF. Tallene viser at befolkningen, og de fotballinteresserte, greier å skille mellom hva som er klubb og hva som er forbund.