Medie- og omdømmetracker for mai

Da er det EM-pause i norsk fotball, og et godt tidspunkt til å ta en pust i bakken og å se på hvordan sesongen hittil har gått.

Medietall - Tippeligaen
Per mai så kan Tippeligaen vise til fine økninger på de fleste parametere, men som nevnt i tidligere nyhetsbrev må man derimot ha i mente at det i 2016 har vært en tidligere sesongstart enn i 2015. Dette medfører at det i 2016 er blitt gjennomført to flere serierunder i forhold til samme tidspunkt i 2015, og TV-tiden og antall oppslag vil av denne grunnen få en ekstra boost. En økning på nesten 30% i antall oppslag er uansett veldig bra og går utover økningen man kan forvente som en følge av de ekstra serierundene.

Per mai har derimot andel positive oppslag gått feil vei og til nå i år er antall positive oppslag ned nærmere 27%. Bare i mai er det en nedgang på 60%. Andelen negative oppslag går også feil vei med en økning på 8% hittil i år, og 13% mer bare i mai.

TV-seer tallene de første månedene viser også en nedgang fra 2015. I 2015 var det et snitt TV-seertall på 170.300 til og med mai. I 2016 er det 95.150 TV-seere. Kampene har hatt en markedsandel på 7,8% mens det i 2015 var 13,8%.

Snitt ligakamper 2015

Snitt ligakamper 2015

Snitt ligakamper 2016

Snitt ligakamper 2016

I 2015 gikk riktignok to av kampene på TV2, men kampene på TV2 Zebra hadde jevnt over et høyt nivå, med opptil 342.000 TV-seere på det det beste. Seertallene er nok en blanding av forskjellige årsaker, men en av hovedgrunnene kan virke som å være kampene TV2 har valgt ut til å gå på fri-TV. I 2015 var det i større grad mer attraktive kamper som ble sendt på fri-TV sett i forhold til 2016.

Medietall - Obos-ligaen

Sesongen startet ikke før i april og før sesongstart var det «Alle Gutta» som sto for brorparten av medieomtalen til OBOS-ligaen. «Alle Gutta» står til og med mai fremdeles for brorparten av TV-tiden; 28 timer og 46 minutter, mot 18 minutter og 27 minutter på øvrige sendinger. På samme tid i 2015, var den totale tiden for OBOS-ligaen 22 timer og 22 minutter.

Antall oppslag har holdt seg forholdsvis stabilt i perioden med en liten nedgang på 4%. Av de fire mest omtalte lagene er de tre som rykket ned fra Tippeligaen i 2015. Av OBOS-ligalagene fra 2015 er det Fredrikstad FK som ligger øverst i omtale med en total 3.plass. Det er en nedgang i antall positive oppslag på 17%, men også en nedgang på 70% i antall negative oppslag.

TV-seertallene for kampene de to første månedene viser resultatet av at Brann har gått tilbake til Tippeligaen. Antall TV-seere totalt sett på TV-kampene har gått ned med 70% fra 2015. TV-seersnittet har gått fra 81.180 i 2015, til 33.250 i 2016. Til sammenlikning var snittet i 2014 32.000.

Snitt ligakamper 2015

Snitt ligakamper 2015

Snitt ligakamper 2016

Snitt ligakamper 2016

Interesse og omdømme - Tippeligaen

I snitt jan-mai 2016, er det 24% (977.000 personer) av Norges befolkning som på en eller annen måte er interessert i Tippeligaen. Blant de fotballinteresserte i befolkningen er det 54% som er opptatt av Tippeligaen. I begge grupper er det en god oppgang sett i forhold til hele 2015 hvor tallene var henholdsvis 16% og 40%.

Med hensyn til omdømme så er det i perioden jan-mai i snitt 28% (1.131.000 personer) av befolkningen som er positivt innstilt til Tippeligaen (26% i 2015), mens 61% har en nøytral innstilling til ligaen. Blant de fotballinteresserte ser det bedre ut, her er 56% positivt innstilt til Tippeligaen (56% i 2015), 35% har en nøytral innstilling.

     

Omdømmetallene forholder seg dermed i all hovedsak på samme nivå som i 2015.

Interesse og omdømme - OBOS-ligaen
I snitt jan-mai 2016, er det 10% (420.000 personer) av Norges befolkning som på en eller annen måte er interessert i OBOS-ligaen. Blant de fotballinteresserte i befolkningen er det 25% som er opptatt av OBOS-ligaen. I begge grupper er det en god oppgang sett i forhold til hele 2015 hvor tallene var henholdsvis 7% og 17%.

Med hensyn til omdømme så er det i perioden jan-mai i snitt 16% (627.000 personer) av befolkningen som er positivt innstilt til OBOS-ligaen (15% i 2015), mens 75% har en nøytral innstilling til ligaen. Blant de fotballinteresserte ser det bedre ut, her er 32% positivt innstilt til OBOS-ligaen (33% i 2015) og 60% har en nøytral innstilling.

Omdømmetallene forholder seg dermed i all hovedsak på samme nivå som i 2015.