Medie- og omdømmetracker Obos-ligaen: Oppsummering januar - mars 2016

Medietalll

OBOS-ligaen har også opplevd en bra start på året;

Sesongen startet første helgen i april og foreløpig er det «Alle Gutta» som står for brorparten av medieomtalen til OBOS-ligaen.

Antall oppslag er økt med 15%, og det er som i februar lagene som har rykket ned fra Tippeligaen som ligger på topp 3. Av fjorårets OBOS-liga lag er det Jerv som ligger øverst på omtalelisten. Det er en nedgang i antall positive oppslag på 11%, men også en nedgang på 81% i antall negative oppslag.

Interesse og omdømme

 I snitt for Q1 2016, er det 11% (446 000 personer) av Norges befolkning som på en eller annen måte er interessert i Obos-ligaen. Blant de fotballinteresserte er 27% opptatt av Obos-ligaen. I begge grupper er det en god oppgang sett i forhold til samme periode i 2015 hvor tallene var henholdsvis 5% og 14%.

                                                     *landsrepresentative undersøkelse - 1.000 intervjuer

                                                     *landsrepresentative undersøkelse - 1.000 intervjuer

Med hensyn til omdømme så er det i snitt 10% - 409 000 personer i befolkningen - som er positivt innstilt til Obosligaen, mens 75% har en nøytral innstilling til ligaen. Blant de fotballinteresserte er 32% positivt innstilt til Obosligaen, mens 60% har en nøytral innstilling.

                                                       *landsrepresentative undersøkelse - 1.000 intervjuer

                                                       *landsrepresentative undersøkelse - 1.000 intervjuer

Seriestart var senere for Obos-liagen enn Tippeligaen og har ikke rukket å gi utslag på tallene i like stor grad som for Tippeligaen, men det er positive tall for Q1 2016 med en jevn økning på interesse og omdømme både blant befolkningen og de fotballinteresserte fra fjoråret.