Klubbene blir mer profesjonelle

God dokumentasjon av resultater og effekter er en av viktigste, om ikke den viktigste faktoren i alt salg. Kan man ikke dokumentere resultatene til det man selger, så er det i utgangspunktet ingen grunn til at noen skal kjøpe produktet du selger. Dette gjelder like mye ved salg av sponsoravtaler som ved salg av medisiner. I senere år har fler og fler sponsorobjekter også sett nytten i å ha relevant dokumentasjon på egne «leveranser» for å dokumentere overfor sine sponsorer hva de faktisk leverer. Der det ennå er noe å hente er kanskje en hyppigere og mer målrettet bruk av tallene man besitter.

 

Et godt utgangspunkt

Klubbene i Tippeligaen har i dag et veldig godt utgangspunkt for å levere relevant dokumentasjon til sine partnere. Det er vanskelig å kartlegge alle de forskjellige målene hver enkelt sponsor har med sin sponsing, det er derfor viktig å ha målinger som kan nå ut bredt til alle sponsorene, uavhengig av hva slags mål den enkelte sponsor har med avtalen. Mediemålingene som viser klubbenes tilstedeværelse i norske medier er i dette bildet et veldig nyttig verktøy. Tilbake til begynnelsen av 2000 tallet så fant man så å si i alle klubbenes salgspresentasjoner et anslag for hvor mye man forventet å være på TV hvert år. I noen tilfeller var dette noe overdrevet, men for de fleste så solgte man seg inn på et lavere nivå enn det man faktisk oppnådde. Print-/weboppslag ble det sjelden gitt noe anslag på. I dag vet alle klubbene helt nøyaktig hvor mye medieomtale man oppnår noe som er en stor fordel i en salgssituasjon. Fakta trumfer alt annet og er et fantastisk verktøy å ha i møte med kunder og potensielle kunder.

 

MER PROFESJONELL i møte med samarbeidspartnere

Lars Petter Mongstad - Brann.jpg

Brann er en hyppig bruker av mediemålingene, noe Lars Petter Mongstad, Salgssjef bedrift i Brann, er godt fornøyd med. - Vi i Brann har god nytte av målingene vi mottar fra Sponsor Insight. Dette gjelder for de generelle mediemålingene og de spesifikke logomålingene som gjennomføres for et utvalg av våre samarbeidspartnere. Det stilles større forventning til ROI i dag enn for noen år siden, og vi konkurrerer om markedskroner med mange profesjonelle aktører og kanaler. Brann forsøker samtidig å distansere seg fra begrepet sponsing og vil i stedet bli oppfattet som en seriøs aktør innen fagfelt som merkevarebygging og profilering. Det er derfor viktig at vi kan fremlegge en verdi for den eksponeringen kunder kjøper hos oss, sammen med dypere forståelse og innsikt i hva som ligger bak disse summene. Innsikten og tallene fra Sponsor Insight gjør oss mer profesjonelle og tryggere på hvilken verdi våre ulike profileringsflater faktisk har. 

 

SE DATAENE NED PÅ DITT GEOGRAFISKE OMRÅDE I SPONSORTOOLS™

Mediemålingene brukes i stor grad av klubbene, men kan brukes enda mer. Noe som kanskje er en hemmelighet for de fleste er målingene som gjøres på interessen for klubben og omdømmet til klubben. Dette er også fakta som bør brukes overfor potensielle partnere. Tallene blir spesielt interessante hvis man benytter seg av mulighetene, som ligger i SponsorTools, for bl.a. å se nærmere på eget fylke. Ved å gå inn i disse tallene vil man finne veldig relevante og interessante tall. Et eksempel er en av Tippeligaklubbene som har en interesse i Norges befolkning på rundt 4%, et tall som kanskje ikke er noe særlig å vise til sine sponsorer. Tar man derimot å ser på den samme klubbens interessenivå på fylkesnivå, ser vi at 30% av befolkningen i fylket er interessert i klubben.

Omdømmet er et annet eksempel på et tall som kan brukes på samme måte. En klubb som rundt 15% av befolkningen er positive til, har et resultat på 52% i sitt hjemfylke. For en sponsor, som gjerne har et lokalt, eller regionalt, fokus er dette av veldig stor interesse. Man har her informasjon som kan være avgjørende ved innsalg av klubben!

Tallene som klubbene besitter er av stor verdi, de bør brukes. Er man usikker på hvordan man best mulig bør bruke disse, ta kontakt med Sponsor Insight så får dere hjelp.