Et innblikk i Sponsor Insights analysehverdag

Sponsor Insights analyseavdeling har stålkontroll over det norske markedet. Totalt er det 8 ansatte som kun jobber med mediamålinger for å dekke det norske markedet. Ingen ser på mer norsk sport enn det denne gjengen gjør. I fjor analyserte de mer enn 2100 timer på TV i over 12 000 innslag og sendinger, 205.000 artikler fra norske printmedier, og over en halv million (510.000) webartikler, for å sikre best mulig kvalitet i våre logomålinger.  

I en tid hvor det meste av arbeidshverdagen er digitalisert, er det fortsatt noen oppgaver som gjøres best manuelt. En av disse manuelle oppgavene er logomålinger. Alle programbelagte sports- og nyhetsinnslag på de største norske kanalene tas opp, og gjennomgås i etterkant. For at en logo skal registreres som synlig må hele logoen være synlig.

«Her ser du en godt synlig logo for Coop», sier Mindaugas mens han kjapt trykker på en knapp for å samtidig måle eksponeringstiden. Han er opptatt med å se på et innslag fra sportsnyhetene og følger nøye med mens han med ekspertsyn plukker opp logoer fra flere ulike sponsorer. I rommet ved siden av sitter Gintaras og går igjennom ukens aviser etter artikler med bilder som kan inneholde logoer. «Det der er ikke mer enn en 2er», sier han mens han peker på en logo og forklarer videre, «den er ganske liten, og det er så mange andre logoer som også tar oppmerksomhet i bildet». Tallscoren han sikter til er en del av en skala fra 2-5 som brukes for å klassifisere verdien av en eksponering. Alle logoer bedømmes ut ifra synlighet, størrelse og plassering i bildet. «For å få en 5er må logoen være alene i bildet, fange blikket, være ganske stor og i tillegg klart eksponert» forklarer han. Dette skjer veldig sjeldent, kanskje 1-2 ganger i året. Snittet var på 2,1 i 2015.    

I samme rom som Gintaras sitter også Mantas og tendensvurderer artiklene. Dette er en kvalitativ vurdering som ser om omtalen i print og på web har en negativ, nøytral eller positiv tendens. Det er kun ting som potensielt kan påvirke omdømmet som får en positiv eller negativ vurdering. «Interne konflikter og økonomiske problemer er typisk negativt» sier Mantas, mens han leser igjennom en artikkel om en klubbs nye sponsoravtaler. «Denne derimot får en tommel opp», sier han om artikkelen, «mer inntekter er alltid positivt».