Fanzone gjør det mer attraktivt å gå på kamp

Årets publikumsundersøkelse ble gjennomført for Norsk Toppfotball i perioden 25.september – 02.oktober 2017. Undersøkelsen er basert på 4478 intervju fra norske publikummere i Eliteserien. Undersøkelsen ble gjennomført blant sesongkortinnehavere og enkeltbillettkjøpere fra Eliteseriens 16 klubber.

Under er noen av hovedfunnene fra undersøkelsen. 

- 6 av 10 publikummere i Eliteserien kjenner til Fanzone, og av de som kjenner til Fanzone, har 4 av 10 besøkt Fanzone. Dette betyr at 1 av 4 av publikummerne i Eliteserien har besøkt Fanzone per 2. oktober 2017.

- 1 av 3 av de som har besøkt Fanzone svarer at de har kommet tidligere til stadion, mens 1 av 4 mener at Fanzone har gjort det mer attraktivt å gå på kamp

- Fanzone gjør i størst grad det mer attraktivt å gå på kamp for barnefamilier (m/barn 0-12 år) og de som går på få kamper i dag (1-5 hjemmekamper).

Hele rapporten er tilgjengelig for klubbene på NTF sine sider. 

Fanzone .jpg