Dette må du vite om arenareklame

I et fragmentert mediemarked er det å ta del i folks lidenskaper en effektiv måte å nå sine målsetninger. Sponsing er så mangt, men logoeksponering er en svært viktig del av et sponsorobjekt sitt kommunikasjonstilbud til sine samarbeidspartnere. I 2016 analyserte Sponsor Insight over 2600 timer med idrett på norsk fjernsyn og nesten en million medieoppslag for våre kunder.

Gjennom våre månedlige logoeksponeringsrapporter kommenterer vi hvilke eksponeringer som fungerer bra og hvilke som ikke fungerer optimalt. Få personer i Norge har designet flere reklameskilt på norske idrettsarenaer enn Øyvind Westbye i Glov Reklame. Utdannet ved Granum Kunstskole, har han designet reklameskilt i over 34 år. Vi tok han ut på en kopp kaffe og stilte han noen spørsmål.

Fra ditt ståsted som designer, hva opplever du er den største utfordringen med reklamebudskap på norske arenaer? 

- Fra vårt ståsted er en av utfordringene å få kunden til å forstå betydningen av,- og fordelene ved enkle reklamebudskap. I denne sammenhengen er det viktig å få frem skillet mellom de forskjellige typer reklameflater man eksponerer seg på, enten det er fastskilt, digitalskilt eller 3D skilt, sier Westbye. Det kan også være en utfordring å følge opp arrangør for å sikre at reklameflatene gjengis optimalt (kameravinkler/lysforhold, fotografer, forstyrrende supportereffekter o.l.).

- Når det gjelder digitale flater spesielt, er det også en utfordring,- eller nærmest en forutsetning å kjenne kvalitetsforskjeller på ulike typer digitale boards, og hvordan det påvirker profileringen. Tenker da på oppløsning, farger, lysstyrke osv.

- I dialog med kunden kan det å forklare viktigheten av en viss fleksibilitet i forhold til designmanualen for logobruk være utfordrende.
— Øyvind Westbye, designer i Glov Reklame

 

Mange bedrifter har en designmanual som er urokkelig. Hva er din kommentar til det?

- I dialog med kunden kan det å forklare viktigheten av en viss fleksibilitet i forhold til designmanualen for logobruk være utfordrende. For å kunne tilpasse og optimalisere budskapet til flater med spesielle behov. f.eks. digitalskilt og reklameskilt. Det finnes mange eksempler på aktører som kommet svært godt fra en viss «tøyelighet» i så måte. Her tror jeg noe av det viktigste er å tilpasse kommunikasjonen til det formålet den skal dekke. Bedrifters designmanualer er ofte tenkt/tilpasset annonsebruk og andre typer kommunikasjon som ikke umiddelbart lar seg overføre til f.eks. arenareklame. Det er viktig å tenke på at behovet for lesbarhet og oppfattelse av budskap er et helt annet ved skilt,- og bannereksponering. Her skal det ofte leses både på lang avstand og med idrett i bevegelse. Derfor må man passe på å formidle et enkelt budskap, utnytte skiltformat optimalt, unngå bruk av produktbilder og mye «småtekst». Ved TV-sendte arrangementer ser vi ofte bruk av veldig små skilt, med til dels mye tekst. Dette bør unngås!

 

Mange klubber har nå digitalskilt på sine arenaer, hva mener du er viktig å tenke på i utforming av reklamebudskap?

 - I for eksempel fotball og håndball, vil man ved digitaleksponering som oftest vise et utsnitt av reklameflaten i TV-bildet. Det er derfor viktig å holde budskapet «rent» og enklest mulig, samt at hovedbudskap/logo bør gjentas over hele flaten (BUDSKAP – LOGO – BUDSKAP – LOGO). Dette sikrer at logo vil være eksponert uansett hvor på banen kamera befinner seg. Når man bruker budskap i kombinasjon med logo må dette være enkelt å oppfatte, ha god størrelse og ikke være altfor langt. Det kan være «uheldig» i et TV-bilde med en relativt lang tekst, uten samtidig å se hvem avsenderen er.

 

Hvilke råd vil du gi til de klubber som er i kontakt med sponsorer og designere?

- Tror det er et godt råd, generelt sett,- å søke råd hos fagekspertise på det aktuelle området. F.eks aktører som har kompetanse på arenareklame, og som kan gi relevante råd og anbefalinger, slik at feilproduksjoner unngås. Det er ikke nødvendigvis sikkert at f.eks. et reklamebyrå/designer har fagkompetanse for eksponering på led-vant, arenareklame o.l.

...Champions League fotball. Her ser man en konsekvent linje i forhold til digitaleksponering som gir et godt TV-resultat.
— Øyvind Westbye, Glov Reklame

 

Har du noen gode eksempler på aktører som sponsorobjekter og sponsorer kan ta lærdom fra? 

Litt vanskelig å gi eksempler her, uten å nevne altfor mange navn, men generelt sett vil jeg trekke frem Champions League fotball. Her ser man en konsekvent linje i forhold til digitaleksponering som gir et godt TV-resultat. Her finnes gode eksempler på optimal utnyttelse av flater, kontraster og bevegelse tekst/logo . Det samme gjelder EM/VM i Håndball, som nordmenn etter hvert har et nært forhold til på TV. Her blir både digitale og fysiske flater brukt på en god måte.

 

 

10 TIPS TIL EN GOD EKSPONERING PÅ LEDBOARDS/LEDVANT.

  1. Enkelt, rent design.
  2. Benytt gjerne store, kraftige fonter.
  3. God kontrast tekst/bakgrunn.
  4. Hvit (lys) logo/tekst mot mørk/farget bakgrunn fungerer best.
  5. Unngå hvit bakgrunn om mulig. Om hvit bakgrunn må benyttes, pass på at denne justeres ned i intensitet. (Ca. 10 %).
  6. Logoeksponering er viktigere enn annet budskap.
  7. Om du skal benytte et budskap, hold det så kort og konsist som mulig.
  8. Unngå budskap over flere høyder i eksponeringsflaten. Dette vil ofte bli vanskelig å oppfatte og "gror" lett igjen.
  9. Logo bør alltid være synlig i flaten, også når tilleggsbudskap benyttes.
  10. Begrens "effekter" som opptar tid og forringer budskapet.