November17

Tilbud til klubbene

Sponsor Insight jobber tett med norsk fotball. Derfor ønsker vi å tilby klubbene gode ordninger på informasjon som kan brukes i det daglige arbeidet i klubben.  

KLUBBSPESIFIKK PUBLIKUMSUNDERSØKELSE

Alle klubber i Eliteserien kan nå bestille klubbspesifikk versjon av publikumsrapporten. Alle tall fra hovedundersøkelsen kan brytes ned på den enkelte klubb og en unik klubbrapport kan settes opp basert på hva respondentene fra den enkelte klubb har svart. Pris per klubbspesifikk rapport er 15.000 eks. mva. Sponsor Insight trenger bestilling innen 1. desember. Det er 2-3 ukers leveringstid fra bestilling til leveranse.

DET NORSKE SPONSORMARKEDET

Rapporten Det Norske Sponsormarkedet 2017/18 gjennomføres annethvert år. Dette er den eneste kartleggingen av Sponsormarkedet i Norge, og er en omfattende rapport som også inkluderer en undersøkelse blant norske sponsorer. I 2015 var 25 av topp 40 sponsorobjekter i Norge fotballklubber. Rapporten vil typisk være av interesse for de som jobber med sponsorarbeidet i klubben. Rapporten lanseres medio januar 2018. Inkludert i rapporten er: 1. stk rapport Det Norske Sponsormarkedet 2017/18 +  Deltakelse på halvdagsseminaret om sponsing på Høyskolen Kristiania 10. januar for inntil 4 ansatte  + 2-timers internpresentasjon av rapporten om ønskelig (Dersom kunde er utenfor Oslo-området tilkommer reisekostnader). Alle klubbene i Eliteserien og Obosligaen tilbys rapporten til 12.500 eks. mva. (Veiledende pris er 16.000 eks. mva). 

Les mer om rapporten HER for å se hvilke områder som er inkludert i rapporten. 

Ta kontakt med Markedssjef Espen A. Meland i Sponsor Insight på 48229922 eller espen@sponsorinsight.no for bestilling av klubbspesifikk rapport og/eller rapporten Det Norske Sponsormarkedet 2017/18. 

Publikumsundersøkelsen 2017

Norsk Toppfotball lanserte ny ligamerkevare i starten av 2017. NTF definerte før sesongen klare kriterier for hvordan den nye merkevaren skulle bidra til å heve produktet Eliteserien med mål om å skape langsiktig vekst. Undersøkelsen er gjennomført som webintervju i perioden 25. september – 2. oktober 2017. Totalt ble det gjennomført 4.478 intervju blant sesongkortholdere og enkeltbillettkjøpere. Undersøkelsen er omfattende, og i denne artikkelen dekker vi noen interessante utdrag fra undersøkelsen. 

HVA ER VIKTIGST FOR TOTALOPPLEVELSEN PÅ KAMP? 

Publikumsundersøkelsen i 2016 viste at stemningen på stadion var i særklasse det viktigste for totalopplevelsen som publikummer. Det enkeltgrepet som i størst grad vil kunne bidra til at flere kommer oftere på kamp er derfor å bidra til å øke stemningen på hver eneste kamp. Det ble i 2016 anbefalt å undersøke nærmere hva publikum opplever som god stemning / hva som skaper det de opplever som god stemning. En ny regresjonsanalyse gjort på 2017-dataene bekrefter at stemningen på stadion er i det viktigste ift totalopplevelsen som publikummer.

Men hva er egentlig stemning? Noen vil si at det sportslige styrer alt og det eneste som teller. Undersøkelsen viser at selv om det er viktig, ligger det mer i begrepet stemning er bare sportslige resultater.  –Viktigste forhold for å skape stemning på arenaene er mange folk tilstede på stadion, at det er høy musikk (kommer høyt ut åpent), sang/klubbsang, at alle er med å skape liv, sier Vegard Arntsen, daglig leder og partner i Sponsor Insight. - Det er altså forhold som klubbene enkelt kan gjøre noe med selv (som musikk og allsang) som skaper stemning. Mye folk på stadion kan sees på som en selvforsterkende mekanisme, der mer publikum gir bedre stemning som igjen fører til enda flere folk på kamp, avslutter Arntsen. 

stemning.png
ordsky.png

MERKEVAREN ELITESERIEN

Eliteseriens egne verdier, fellesskap og lidenskap kommer ut som nr. 1 og nr. 3 på hva folk assosierer med Eliteserien. Folkelig er nr. 2.

assosiasjoner.png

 

SEGMENTERING AV FOTBALLPUBLIKUMMET

Fotballpublikummet kan deles inn i 5 distinkte segmenter ved hjelp av clusteranalyse og faktorisering på engasjement, interesse, holdninger, antall kamper og type billett blant fotballpublikummet. Segmentene er navngitt basert på hva som kjennetegner disse.

Clusteranalyse.jpg

1)Superfans utgjør 7 % av publikum. Dette er den harde kjernen som kommer på alt av kamper, og reiser også til bortekamper og gjerne er medlem av supporterklubben. Klubben er viktigere enn alt annet i fritiden.

2)Dedikerte står for 32 % av publikum. Disse er langt over middels engasjerte og kommer på nær alle hjemmekamper og ser nesten alle bortekamper på TV.

3)Supportere utgjør 25 %. Dette segmentet er ganske gjennomsnittlige fotballsupportere. Gjennomsnittlig engasjert i klubben og ser ca. 10 kamper på stadion i løpet av sesongen. Ser relativt på kamper på TV. Segmentet med høyest inntekt.

4)Sofasupportere utgjør 17 %. Dette segmentet er over snittet fotballinteressert og over snittet engasjerte i klubben. Disse følger alle nær alle klubbens kamper på TV, og kommer i snitt kun på 6 kamper på stadion i løpet av sesongen. Segmentet med lengst reisevei til stadion.

5)Medgangssupportere utgjør 19 %. Disse er langt under snittet engasjerte/interesserte og dukker kun ved enkelte kamper, gjerne ved de store anledninger når storklubbene kommer på besøk. Det segmentet som i størst grad har andre prioriteringer på fritiden, og her finner vi den største andelen som har barn. 71% av barna er fan en fotballklubb, så det gir håp om å kunne lokke dette segmentet til stadion oftere.

PROFILER I ELITESERIEN

Nicklas Bendtner er den klart største profilen i Eliteserien. 43% svarte Bendtner, nr.2 på listen er Pål Andre Helland med 20 %

profiler.png
bendtner.jpg

Fanzone gjør det mer attraktivt å gå på kamp

Årets publikumsundersøkelse ble gjennomført for Norsk Toppfotball i perioden 25.september – 02.oktober 2017. Undersøkelsen er basert på 4478 intervju fra norske publikummere i Eliteserien. Undersøkelsen ble gjennomført blant sesongkortinnehavere og enkeltbillettkjøpere fra Eliteseriens 16 klubber.

Under er noen av hovedfunnene fra undersøkelsen. 

- 6 av 10 publikummere i Eliteserien kjenner til Fanzone, og av de som kjenner til Fanzone, har 4 av 10 besøkt Fanzone. Dette betyr at 1 av 4 av publikummerne i Eliteserien har besøkt Fanzone per 2. oktober 2017.

- 1 av 3 av de som har besøkt Fanzone svarer at de har kommet tidligere til stadion, mens 1 av 4 mener at Fanzone har gjort det mer attraktivt å gå på kamp

- Fanzone gjør i størst grad det mer attraktivt å gå på kamp for barnefamilier (m/barn 0-12 år) og de som går på få kamper i dag (1-5 hjemmekamper).

Hele rapporten er tilgjengelig for klubbene på NTF sine sider. 

Fanzone .jpg

95% har lyst til å fortsette Fantasy-karrieren

Norsk Toppfotball lanserte i 2017 konseptet Eliteserien Fantasy. I perioden 28. september – 5. oktober 2017 gjennomførte Sponsor Insight en undersøkelse for å kartlegge ulike holdninger og effekter som Eliteserien Fantasy har skapt. Utvalget var registrerte Fantasy-spillere, og hele 1276 registrerte Eliteserien Fantasy-spillere besvarte undersøkelsen.

Vi oppsummerer her hovedfunnene fra undersøkelsen.

- 7 av 10 Eliteserien Fantasy-spillere følger mer med på Eliteserien som en følge av spillet

- 1 av 10 oppgir at de går på flere kamper i Eliteserien enn de ellers ville ha gjort.

- 9 av 10 Eliteserien Fantasy-spillere kjenner navnet på flere spillere enn tidligere. Dette er viktig faktor for bygging av flere klubbprofiler i Eliteserien.

- 95% av Eliteserien Fantasy-spillere kan tenke seg å delta i Eliteserien Fantasy neste år, noe som er en sterk indikator på at Eliteserien Fantasy er vellykket.

Når det kommer til bruksfrekvens, viser undersøkelsen at

- 9 av 10 logger seg inn Eliteserien Fantasy en eller flere ganger per uke. 1 av 10 logger seg inn en eller flere ganger per dag.

- I gjennomsnitt bruker spillerne 45 minutter i uken på Eliteserien Fantasy. 

- 7 av 10 logger seg inn via mobil (i nettleser) eller Eliteseriens app.

- De yngste deltagerne logger seg gjerne inn på mobil/app. Spillerne over 50 år foretrekker å logge seg inn på PC.

Oppsummert viser undersøkelsen at Eliteserien Fantasy i sin første sesong har vært en suksess  med 71.758 spillere per november, og dersom man jobber med å holde oppe interessen inn i 2018, kan man forvente flere spillere i 2018.