November

Klubbene blir mer profesjonelle

God dokumentasjon av resultater og effekter er en av viktigste, om ikke den viktigste faktoren i alt salg. Kan man ikke dokumentere resultatene til det man selger, så er det i utgangspunktet ingen grunn til at noen skal kjøpe produktet du selger. Dette gjelder like mye ved salg av sponsoravtaler som ved salg av medisiner. I senere år har fler og fler sponsorobjekter også sett nytten i å ha relevant dokumentasjon på egne «leveranser» for å dokumentere overfor sine sponsorer hva de faktisk leverer. Der det ennå er noe å hente er kanskje en hyppigere og mer målrettet bruk av tallene man besitter.

 

Et godt utgangspunkt

Klubbene i Tippeligaen har i dag et veldig godt utgangspunkt for å levere relevant dokumentasjon til sine partnere. Det er vanskelig å kartlegge alle de forskjellige målene hver enkelt sponsor har med sin sponsing, det er derfor viktig å ha målinger som kan nå ut bredt til alle sponsorene, uavhengig av hva slags mål den enkelte sponsor har med avtalen. Mediemålingene som viser klubbenes tilstedeværelse i norske medier er i dette bildet et veldig nyttig verktøy. Tilbake til begynnelsen av 2000 tallet så fant man så å si i alle klubbenes salgspresentasjoner et anslag for hvor mye man forventet å være på TV hvert år. I noen tilfeller var dette noe overdrevet, men for de fleste så solgte man seg inn på et lavere nivå enn det man faktisk oppnådde. Print-/weboppslag ble det sjelden gitt noe anslag på. I dag vet alle klubbene helt nøyaktig hvor mye medieomtale man oppnår noe som er en stor fordel i en salgssituasjon. Fakta trumfer alt annet og er et fantastisk verktøy å ha i møte med kunder og potensielle kunder.

 

MER PROFESJONELL i møte med samarbeidspartnere

Lars Petter Mongstad - Brann.jpg

Brann er en hyppig bruker av mediemålingene, noe Lars Petter Mongstad, Salgssjef bedrift i Brann, er godt fornøyd med. - Vi i Brann har god nytte av målingene vi mottar fra Sponsor Insight. Dette gjelder for de generelle mediemålingene og de spesifikke logomålingene som gjennomføres for et utvalg av våre samarbeidspartnere. Det stilles større forventning til ROI i dag enn for noen år siden, og vi konkurrerer om markedskroner med mange profesjonelle aktører og kanaler. Brann forsøker samtidig å distansere seg fra begrepet sponsing og vil i stedet bli oppfattet som en seriøs aktør innen fagfelt som merkevarebygging og profilering. Det er derfor viktig at vi kan fremlegge en verdi for den eksponeringen kunder kjøper hos oss, sammen med dypere forståelse og innsikt i hva som ligger bak disse summene. Innsikten og tallene fra Sponsor Insight gjør oss mer profesjonelle og tryggere på hvilken verdi våre ulike profileringsflater faktisk har. 

 

SE DATAENE NED PÅ DITT GEOGRAFISKE OMRÅDE I SPONSORTOOLS™

Mediemålingene brukes i stor grad av klubbene, men kan brukes enda mer. Noe som kanskje er en hemmelighet for de fleste er målingene som gjøres på interessen for klubben og omdømmet til klubben. Dette er også fakta som bør brukes overfor potensielle partnere. Tallene blir spesielt interessante hvis man benytter seg av mulighetene, som ligger i SponsorTools, for bl.a. å se nærmere på eget fylke. Ved å gå inn i disse tallene vil man finne veldig relevante og interessante tall. Et eksempel er en av Tippeligaklubbene som har en interesse i Norges befolkning på rundt 4%, et tall som kanskje ikke er noe særlig å vise til sine sponsorer. Tar man derimot å ser på den samme klubbens interessenivå på fylkesnivå, ser vi at 30% av befolkningen i fylket er interessert i klubben.

Omdømmet er et annet eksempel på et tall som kan brukes på samme måte. En klubb som rundt 15% av befolkningen er positive til, har et resultat på 52% i sitt hjemfylke. For en sponsor, som gjerne har et lokalt, eller regionalt, fokus er dette av veldig stor interesse. Man har her informasjon som kan være avgjørende ved innsalg av klubben!

Tallene som klubbene besitter er av stor verdi, de bør brukes. Er man usikker på hvordan man best mulig bør bruke disse, ta kontakt med Sponsor Insight så får dere hjelp.

BEVISST PROFILBYGGING GIR FLERE TILSKUERE OG SUPPORTERE

Det er godt kjent at det å bygge opp egne profiler er viktig for en klubb og at en god profil kan gjøre underverker for et sponsorobjekt sin attraktivitet blant sponsorer og publikum. I denne saken skal vi se nærmere på hvordan Rosenborg Ballklub jobber med  bygging av profiler og kobler dette med klubbens samfunnsansvar, og vi skal se på noen enkle råd ift. spillere og mediehåndtering. 

615 oppdrag i 2015

Rosenborg er en klubb som legger mye tid og ressurser i samfunnsarbeidet og profilbygging. Vi spurte Trond Alstad, Leder for Organisasjon - Samfunnsansvar og Kommunikasjon i Rosenborg om hvordan de jobber med profilbygging.

-  Den viktigste profilbygging skjer ved at vi spiller artig angrepsvillig fotball og vinner kampene. Vi er avhengig av at vi har noen spillere med lokal tilknytning som publikum føler de er kjent med. Spillerne vet at en del av deres forpliktelser er å stille opp utenfor banen, stille opp for våre partnere/sponsorer, delta i samfunnsoppgaver og representere klubbens verdier og kultur. Vi er også veldig bevisste på hvile arrangementer og tiltak våre partnere ønsker å bruke spillergruppen på. Sammen med partnere og spillergruppe lager vi planer for hvordan dette skal gjennomføres.

Vi har de siste årene vært svært bevisst på rollen spillerne har som forbilder og rollemodeller. Så langt i år har våre A-lagsspillere gjennomført totalt nærmere 500 oppdrag ( i 2015 ble 615 oppdrag gjennomført). Våre spillere skal fremstå som toppidrettsutøvere og reflektere sunne verdier på og utenfor banen, sier Alstad.  

Spillerne deltar på fotballskoler, besøker St.Olav sykehus, er fire ganger i året på besøk i Trondheim Fengsel, gjennomfører flere skolebesøk, er på sponsorbesøk og stiller opp for media. Spillerne er med på egen markedsdager sammen med partnerne. Summen av dette gjør at Alstad er overbevist om at dette gir flere besøkende  på hjemmekamper, større engasjement rundt Rosenborg og større tilfredshet hos samarbeidspartnere. - Dette viser også kundeundersøkelsene vi gjennomfører, sier Alstad. 

 

Profiler i media

Sponsor Insight lanserer i november tjenesten Sports Influencers™, en omfattende undersøkelse av de 100 største idrettsprofilene i Norge. Arbeidet med tjenesten har gitt viktig innsikt i hva som gjør en profil god. Men hvordan fungerer mekanismene og hva er viktig å tenke på når man skal bygge profiler

Sponsor Insight har satt opp noen enkle, men effektive momenter som er greit å tenke på rundt idrettsprofiler og media.

1. Man kommer langt med godt humør, åpenhet og ærlighet

De mest populære idrettsprofilene i Norge har noen fellestrekk. Foruten sportslig suksess innehar de også noen egenskaper som er viktig å få med seg. Godt humør (Kunsten å smile), åpenhet og ærlighet kan høres ut som floskler, men er gode og enkle mekanismer som folk liker. Utøvere som gir av seg selv, får ofte mye tilbake i form av sympati og tillit.

 

2. Unngå å fremstå som «sytete» og å skylde på andre

Noen ganger kan ting fremstå som urettferdig og at man der og da er skuffet og forbannet, og det er lett å la se vippe av pinnen fra media med åpenbare vinklinger. Det er helt i orden å være skuffet, og man må gjerne vise sine ekte følelser, men unngå å fokusere for mye på omstendighetene og heller fokuser på det man selv har gjort og hvordan det kunne vært gjort bedre.

 

3. Kall en spade for en spade, såfremt det er en spade

Er det noe som ikke fungerer optimalt, vet som oftest publikum dette. Bortforklaringer og ikke tørre å si det som det er, vil som oftest virke mot sin hensikt, spesielt i pressede situasjoner.

 

4. Ha en plan om hvilke profiler som skal frem i lyset og legg aktiviteter opp i forhold til   planen

Skal man bygge profiler, må man ha en bevisst plan på det. Trekk frem 2-4 utøvere som skal gis ekstra oppmerksomhet i bruk i utforming av markedsskommunikasjon og til bruk i intervjuer. Avklar det med de ulike på forhånd slik at de er forberedt på hva som kommer og hvorfor man må stille opp litt ekstra.

 

5. Vær forsiktig med løse kanoner

Løse kanoner kan være morsomt og i noen tilfeller gi god PR, men det kan også fort snu. Dagens mediebransje er sensasjonspreget og smått kan fort bli til stort. Sørg for at de har noen grunnregler å forholde seg til i forhold til uttalelser og oppførsel. Journalister har som oftest korte tidsfrister og pass derfor godt på formuleringer som er i konflikt med punkt 1 og 2.

 

6. Kjør medietrening

På samme måte som man trener seg opp til å bli en god utøver, kan man også trene seg opp til å bli et godt intervjuobjekt. Gjennomfør medietrening med utvalgte profiler som skal bygges. Målet er ikke at de skal bli dressert til å bli kjedelige intervjuroboter, men at de skal unngå de mest kjente fallgruvene. 

16 sponsortrender du bør få med deg

Trend 1: Den nye måten å snakke på – emosjonell tilknytning

Sponsing gir merkevarer muligheten til å utrykke seg og gjennom en god strategi skape en genuin emosjonell tilknytning til målgruppen. Proctor & Gamble tok en uventet vinkel i aktiveringen av sitt OL sponsorat i London og Sochi og videreførte dette til OL i Rio da de lanserte en OL-kampanje hvor de ønsket å takke idrettsutøvernes viktigste støttespillere, mødrene. Aktiveringen økte den positive holdningen til P&Gs merkevarer med 10% og hjalp P&G i å nå sin overordnede strategi om å nå kvinnelige forbrukere. Se videoen Thank You Mom

 

Trend 2:  Tenk kreativt og uventet

Øl produsenten Tui skapte stort engasjement blant publikum, bookmakere og TV-seere da de startet sin cricket-kampanje - Se videoen Catch-a-million. Hvis du tok på deg en oransje Tui T-skjorte (Gratis) på stadion og klarte å ta ballen med en hånd ute i publikum, vant du over $100.000. Dette kan overføres til publikumsidretter som en del av å farge stadion med lagets farger eller en sponsors farger. Det gir best effekt ved å innarbeide konseptet over tid som et fast innslag på arenaen.

 

Trend 3: Generøsitet gir mye tilbake

Generøse løsninger som del av en sponsorat er en god måte å skape lojale kunder. OBOS som gir fordeler til sine kunder i form av rabatterte, eller gratis, billetter til arrangementer, eller O2 som sponser O2 Arena i London. De skapte et fordelsprogram for deres kunder med høyere billettprioritet og bedre plasseringer under konserter.

 

Trend 4: «Det grønne skiftet»

Økende fokus på sponsorobjekter og sponsorer som fokuserer på miljøverntiltak/løsninger og effekter de skaper for miljøet. Økologi og bærekraftige løsninger i kommunikasjonen blir enda tydeligere. 

 

Trend 5: Høyere fokus på utenomsportslige sponsoraktiviteter

Sosiosponsing er økende i Norge og internasjonalt. Sponsorobjekter som er sterkt knyttet til bedriftens kjernevirksomhet og målsetninger. Avtaler innen kultur og sosio har andre mål enn idrettssponsing, og bygges ikke opp rundt eksponering. Smart aktivering er nøkkelen til gode resultater. Bedrifter som tar standpunkt og aktivt jobber med sine sponsorater, vil normalt får større troverdighet og overføring av de verdier man vil assosieres med. Eksempel på dette er ABB som jobber tar utfordringen (se video) fra sin sponsor Zero om å skape engasjement for fremtidens løsninger for miljøet.

 

Trend 6: Gode ideer trenger ikke være dyre

Mange av eksemplene vi viser til er større produksjoner og fra bedrifter med store budsjettet. Gode ideer er gratis og kan skaleres til det økonomiske nivået en bedrift har budsjett til. For veldig mange er dette kanskje den største utfordringen, å skalere de gode ideene til sitt nivå.

 

Trend 7: Færre sponsoravtaler i sponsorporteføljen

En viktig sponsortrend er at mange reduserer sponsorporteføljen til færre sponsorobjekter. Mange bedrifter har ikke nok ressurser til å følge opp alle avtalene, og da ender det i mange tilfeller opp med en stor og uoversiktlig portefølje som man ikke utnytter godt nok og hvor man ikke følger opp med effektmålinger for å måle hvilke effekt sponsoratet gir tilbake. 

 

Trend 8: 360-tankegang

Helhetlig 360-graders kampanjefokus (for eksempel Bama/Bendit) som er en integrert del av markedsstrategien. Sponsing er ikke en isolert del av en bedrifts kommunikasjonsarbeid, men derimot et område som gir nye muligheter i alle kommunikasjonskanaler og som kan heve kommunikasjonen til et nytt nivå.

 

Trend 9: Opplevelser blir viktigere for folk

Med den generelle velstandsøkningen i mange land, og hvor mange bruker mye tid på mobiltelefoner og sosiale medier,  verdsettes opplevelser enda sterkere enn før. Sponsorene kan være en del av denne opplevelsen, både gjennom å være tilstede live eller når opplevelsene deles i sosiale medier.

 

Trend 10: Opinionsledere er mange og spredt

Informasjonsflyten på nett og i sosiale medier gjør at mange søker opp informasjon om produkter og tjenester i ulike kanaler. Disse personene er i mange tilfeller nærmest å regne som venner og disse kan ha langt høyere innflytelse enn kjendiser og andre idrettsprofiler.

 

Trend 11: «Å vise effekter»

Sponsorer må i større grad vise til hvilke effekter de skaper for at folk skal få en forståelse for tiltakene en bedrift gjennomfører. Åpenhet rundt effekter gir tillit til aktivitetene til sponsor, spesielt innen sponsorater knyttet til samfunnsengasjement. Hvis du lover å bygge 50 brønner i Afrika, dokumenter det!

 

Trend 12: Produksjon av innhold er mangefasettert

Den teknologiske utviklingen har ført til at innhold som spres i media like gjerne kan komme fra en sponsor, eller sponsorobjekt, som fra en media produsent - Se Kongen

Ved lanseringen av filmen Kongens nei så brakte SF, i sammen med VG, hele historien om krigsutbruddet i Norge ut til VGs lesere. Ingen steder i teksten ble det gjort forsøk på å selge kinobilletter. Målet var å skape interesse for tematikken, og dermed få leserne til å gå på kino for å se på filmen som levendegjorde det de leste.

 

Trend 13: Ekte inntrykk

Fra profesjonell videoproduksjon til enklere og raskere videoproduksjon (til og med mobiltelefonvideo). Kortere videosnutter som er tett på hendelser og profiler kan i større grad gi nærhet til objektene som sponses og potensielt være mer ekte og dermed potensielt få høyere deling i sosiale medier. Eksempel på kort og enkel snutt som skaper spredning i tradisjonelle og sosiale medier - Se video av Ezinne Okparaebo

 

Trend 14: Live streaming

 Mer bruk av live bilder fra opplevelser for å komme tettere på opplevelsene – Se videoen NHL cam

 

Trend 15: Rettighetskampen eskalerer

 Sponsorer vil ha større tilgang til å skape innhold, og i så måte må de ta høyde for styrket tilgangsrettigheter til sponsorobjekt og utøvere i sponsoravtaler.

 

Trend 16: «Big Data»

Et viktig mål med Big data er å kunne ta bedre beslutninger basert på informasjon som virksomheten allerede har tilgang til i egne og eksterne datakilder. For eksempel er bruk av interne og eksterne data for å forstå hvilke sponsorater som man treffer målgruppen best er viktig for å kvalitetssikre avtalene før signering. I tillegg er Big data relevant i forhold til lojalitets- og fordelsprogrammer til sponsorrelaterte aktiviteter.

 

Hvis du ønsker at Sponsor Insight skal holde et foredrag om trender for deres samarbeidspartnere, vennligst sendt en forespørsel til Lars Brockstedt Svendsen på 997 42 988 eller send e-post til lars@sponsorinsight.no.