Desember

Sesongoppsummering - Tippeligaen / OBOS-ligaen

Sesongen 2015 er over og etter litt frem og tilbake, endte sesongen på en oppadgående trend.

 

I Tippeligaen har det vært en fin økning på de fleste målte medieparametre;

TV-dekningen av Tippeligalagene var 28% høyere i 2015 enn i 2014 og er på sitt høyeste nivå siden 2012 da det var tre kamper i uken på norske fri-TV kanaler. En medvirkende årsak til denne fine økningen er også de norske lagenes gode innsats i Europa i forhold til tidligere år. Videre har det vært en økning på 26% i antall oppslag på TV og print-/webmedier. Dette viser en helt klart økt interesse og oppmerksomhet rundt Tippeligalagene fra medienes side noe som er veldig viktig klubbene og fotballen som en helhet. 

For å øke interessen for norsk fotball er det av stor betydning å ha med mediene på laget, noe man helt klart har hatt i 2015.  I en videføring av dette er det verdt å bemerke at antall negative artikler om Tippeligalagene har hatt en tilnærmet halvering fra 2014 til 2015, hele 48% færre negative oppslag. Samtidig har det vært en økning på 16% i antall positive oppslag.

 

OBOS-ligaen har også opplevd et veldig bra år i 2015;

TV-dekningen av OBOS-ligalagene var 19,3% høyere i 2015 enn i 2014 og er også høyere enn rekordåret 2012. Det mest slående er derimot at det totale antall seere på TV-kampene har mer enn doblet seg med en økning på 130% fra 2014 til 2015. Økningen innen begge disse kategoriene kan nok med stor sannsynlighet føres tilbake til Branns deltakelse i OBOS-ligaen i 2015. Dette har skapt et større medietrykk i ligaen og ikke minst har interessen for TV-kampene økt eksplosivt. Både som en følge av at bergenserne fulgte laget sitt, men også at det ofte var et element av Davids kamp mot Goliat. «Vil David vinne» var spørsmålet mange stilte seg gjennom sesongen, og slo på kampen.

 

Interesse og omdømme

Interessen for Tippeligaen har vært økende gjennom 2015, fra en interesse i januar på 18% i befolkningen, til en interesse på 24% i november 2015. 1 av 4 (965.000 personer) av Norges befolkning er på en eller annen måte interessert i Tippeligaen. Blant de fotballinteresserte i befolkningen er det 59% som er opptatt av Tippeligaen. I bunn og grunn er det viktigst å ha en god posisjon blant de fotballinteresserte da det i all hovedsak er blant disse man kan finne nye publikummere, supportere og TV-seere.

  Omdømmet til Tippeligaen har også i løpet av sesongen vært stigende og i november var det 30% av befolkningen som var positivt innstilt til Tippeligaen, 59% er en nøytral innstilling til ligaen. Blant de fotballinteresserte er det betraktelig bedre og hele 63% er positivt innstilt til Tippeligaen, 34% har en nøytral innstilling.

Sesongen er avsluttet på en veldig god måte, og vi får satse på at det gode arbeidet som er lagt ned i 2015 fortsetter i 2016.

 

For å holde deg oppdatert på  utviklingen til Norsk Fotball. Logg deg inn på SponsorTools eller følg Media- og Omdømmetrackeren som sendes ut hver måned. 

Demonstrasjon av SponsorTools™

Ny på SponsorTools eller trenger en gjennomgang?  Trykk HER for å avtale en demonstrasjon av SponsorTools

SponsorTools™ er en interaktiv rapporteringstjeneste fra Sponsor Insight  som gir et helt nytt spekter av tjenester. Løsningen er ment å kunne gi våre kunder en rask og effektiv oversikt for sponsorobjekter og sponsorer innen medie- og sponsoranalyser.
SPONSORTOOLS - Ha full oversikt til enhver tid!

SponsorTools gir helt nye muligheter

- Klubbene kan bruke SponsorTools aktivt i sitt sponsorarbeid. Vi ser et økende krav om dokumentasjon fra sponsorer og SponsorTools kan bistå klubbene i å blir mer profesjonell i forvaltningen av sitt medieprodukt, sier Markedssjef Iren Brynhildsen i Norsk Toppfotball.

 

Lanseringen av SponsorTools denne høsten gir helt nye muligheter for klubbene.

 

- Et viktig fokusområde i de siste årene har vært å få flere klubber til å bli enda mer profesjonell i møte med sponsorene og media. Noen klubber driver «toppidrett» i forvaltningen og oppfølgingen av sponsorer. Andre har mer å gå på, sier Brynhildsen.

 

En undersøkelse gjennomført av Sponsor Insight i 2014 rettet mot bedrifter viste at bare 10% av bedriftene som sponser mente at sponsorobjektene underbygger/dokumenterer prisnivået sitt på en god måte.

 

Fotball Media/Norsk Toppfotball kjører kontinuerlige målinger for alle deres sentrale avtalepartnere Norsk Tipping, Canal Digital og OBOS.  

 

- I 2015 har vi levert sterk vekst i å eksponere våre avtalepartnere.  Det handler om å dokumentere ROI (Return On Investment red. adm.) for sponsorene, og ikke minst forstå verdien av sponsoravtalene sine. Dette er en kultur som må innarbeides i markedsavdelingene. Dersom en klubb må erstatte en sponsor, sitter man med en historisk kunnskap som er uvurderlig i salget for å erstatte sponsoravtalen. 

 

Brynhildsen fortsetter:

- Gjennom utsendelse av månedlige rapporter per sponsor som Sponsor Insight har lansert nå på høsten ser vi at man kan følge opp sponsorene enda tettere enn tidligere. Både gjennom å rapportere oftere og bedre, men også at man forebygge misfornøyde sponsorer gjennom å iverksette tiltak hvis resultatene uteblir.