BEVISST PROFILBYGGING GIR FLERE TILSKUERE OG SUPPORTERE

Det er godt kjent at det å bygge opp egne profiler er viktig for en klubb og at en god profil kan gjøre underverker for et sponsorobjekt sin attraktivitet blant sponsorer og publikum. I denne saken skal vi se nærmere på hvordan Rosenborg Ballklub jobber med  bygging av profiler og kobler dette med klubbens samfunnsansvar, og vi skal se på noen enkle råd ift. spillere og mediehåndtering. 

615 oppdrag i 2015

Rosenborg er en klubb som legger mye tid og ressurser i samfunnsarbeidet og profilbygging. Vi spurte Trond Alstad, Leder for Organisasjon - Samfunnsansvar og Kommunikasjon i Rosenborg om hvordan de jobber med profilbygging.

-  Den viktigste profilbygging skjer ved at vi spiller artig angrepsvillig fotball og vinner kampene. Vi er avhengig av at vi har noen spillere med lokal tilknytning som publikum føler de er kjent med. Spillerne vet at en del av deres forpliktelser er å stille opp utenfor banen, stille opp for våre partnere/sponsorer, delta i samfunnsoppgaver og representere klubbens verdier og kultur. Vi er også veldig bevisste på hvile arrangementer og tiltak våre partnere ønsker å bruke spillergruppen på. Sammen med partnere og spillergruppe lager vi planer for hvordan dette skal gjennomføres.

Vi har de siste årene vært svært bevisst på rollen spillerne har som forbilder og rollemodeller. Så langt i år har våre A-lagsspillere gjennomført totalt nærmere 500 oppdrag ( i 2015 ble 615 oppdrag gjennomført). Våre spillere skal fremstå som toppidrettsutøvere og reflektere sunne verdier på og utenfor banen, sier Alstad.  

Spillerne deltar på fotballskoler, besøker St.Olav sykehus, er fire ganger i året på besøk i Trondheim Fengsel, gjennomfører flere skolebesøk, er på sponsorbesøk og stiller opp for media. Spillerne er med på egen markedsdager sammen med partnerne. Summen av dette gjør at Alstad er overbevist om at dette gir flere besøkende  på hjemmekamper, større engasjement rundt Rosenborg og større tilfredshet hos samarbeidspartnere. - Dette viser også kundeundersøkelsene vi gjennomfører, sier Alstad. 

 

Profiler i media

Sponsor Insight lanserer i november tjenesten Sports Influencers™, en omfattende undersøkelse av de 100 største idrettsprofilene i Norge. Arbeidet med tjenesten har gitt viktig innsikt i hva som gjør en profil god. Men hvordan fungerer mekanismene og hva er viktig å tenke på når man skal bygge profiler

Sponsor Insight har satt opp noen enkle, men effektive momenter som er greit å tenke på rundt idrettsprofiler og media.

1. Man kommer langt med godt humør, åpenhet og ærlighet

De mest populære idrettsprofilene i Norge har noen fellestrekk. Foruten sportslig suksess innehar de også noen egenskaper som er viktig å få med seg. Godt humør (Kunsten å smile), åpenhet og ærlighet kan høres ut som floskler, men er gode og enkle mekanismer som folk liker. Utøvere som gir av seg selv, får ofte mye tilbake i form av sympati og tillit.

 

2. Unngå å fremstå som «sytete» og å skylde på andre

Noen ganger kan ting fremstå som urettferdig og at man der og da er skuffet og forbannet, og det er lett å la se vippe av pinnen fra media med åpenbare vinklinger. Det er helt i orden å være skuffet, og man må gjerne vise sine ekte følelser, men unngå å fokusere for mye på omstendighetene og heller fokuser på det man selv har gjort og hvordan det kunne vært gjort bedre.

 

3. Kall en spade for en spade, såfremt det er en spade

Er det noe som ikke fungerer optimalt, vet som oftest publikum dette. Bortforklaringer og ikke tørre å si det som det er, vil som oftest virke mot sin hensikt, spesielt i pressede situasjoner.

 

4. Ha en plan om hvilke profiler som skal frem i lyset og legg aktiviteter opp i forhold til   planen

Skal man bygge profiler, må man ha en bevisst plan på det. Trekk frem 2-4 utøvere som skal gis ekstra oppmerksomhet i bruk i utforming av markedsskommunikasjon og til bruk i intervjuer. Avklar det med de ulike på forhånd slik at de er forberedt på hva som kommer og hvorfor man må stille opp litt ekstra.

 

5. Vær forsiktig med løse kanoner

Løse kanoner kan være morsomt og i noen tilfeller gi god PR, men det kan også fort snu. Dagens mediebransje er sensasjonspreget og smått kan fort bli til stort. Sørg for at de har noen grunnregler å forholde seg til i forhold til uttalelser og oppførsel. Journalister har som oftest korte tidsfrister og pass derfor godt på formuleringer som er i konflikt med punkt 1 og 2.

 

6. Kjør medietrening

På samme måte som man trener seg opp til å bli en god utøver, kan man også trene seg opp til å bli et godt intervjuobjekt. Gjennomfør medietrening med utvalgte profiler som skal bygges. Målet er ikke at de skal bli dressert til å bli kjedelige intervjuroboter, men at de skal unngå de mest kjente fallgruvene.