Aktivering - enkelt, effektivt og engasjerende

Aktivering er en vesentlig del av en sponsoravtale. Med god aktivering, overfor den tiltenkte målgruppen, vil man i de fleste tilfeller få mer ut av avtalen. Men hva er egentlig aktivering, hvor velger sponsorene å aktivere sine avtaler, og hvordan kan man som sponsorobjekt bidra til gode aktiveringstiltak?

Er man villig til å gå den ekstra distansen og aktivere sponsoratet kan man skape gode opplevelser både for publikum, sponsorene og sponsorobjektet. TUIs «Catch-a-Million» kampanje er et godt eksempel på hvordan enkle grep kan gjøre aktivering enkelt, effektivt og engasjerende.

Aktivering er det man gjør med en sponsoravtale ut over de aktivitetene som sponsorobjektet selv gjør som en del av avtalen. Man kan aktivere internt i bedriften ved å for eksempel rekruttere sine egne ansatte som frivillige til ulike aktiviteter, eller ved å la målgruppen ta del i sponsoratet igjennom konkurranser og engasjerende aktiviteter knyttet til et arrangement man sponser. Ser man til Øya-festivalen som et eksempel er dette et arrangement hvor sponsorene er gode både på ekstern- og internaktivering. Festivalen legger til rette for at sponsorene skal engasjere festivalpublikummet igjennom stands fylt med morsomme aktiviteter som shuffle-board og ping pong. Som regel er det sponsorenes egne ansatte som rekrutteres som verter. Dette skaper både engasjement og stolthet blant de ansatte, mens man også møter målgruppen direkte. 

Bildene er fra Mester Grønns stand hvor de ansatte lærte festivaldeltakerne og lage blomsterkranser

Bildene er fra Mester Grønns stand hvor de ansatte lærte festivaldeltakerne og lage blomsterkranser

Standen ble lagt godt merke til og økte merkevarekjennskapen til Mester Grønn blant festivaldeltakerne

Standen ble lagt godt merke til og økte merkevarekjennskapen til Mester Grønn blant festivaldeltakerne

Tall fra Sponsor Insights «Sponsormarkedet 2015/2016» viser at sponsorene i størst grad aktiverer sponsoravtalene internt i egne bedrifter. Sosiale medier og B2B er også områder hvor 50% eller flere av sponsorene velger å gjennomføre aktiveringstiltak. En tommelfingerregel som brukes internasjonalt er at man bør bruke en ratio på 1:1, med andre ord like mye penger på aktivering som penger investert i sponsoravtalen. Sponsor Insights undersøkelse viser at i gjennomsnitt bruker sponsorene et beløp tilsvarende 30% av størrelsen på avtalesummen til å aktivere sponsoravtalen og at det kun er 5% av bedriftene som bruker like mye eller mer enn avtalesummen på aktivering. Fordelene rundt aktivering er derimot så store at både sponsorer og sponsorobjekter bør inspirere hverandre til å få mest mulig ut av sponsoravtalene. 

Kilde: Sponsor Insights "Sponsormarkedet 2015/2015" Ved interesse les mer om og bestill rapporten  her

Kilde: Sponsor Insights "Sponsormarkedet 2015/2015" Ved interesse les mer om og bestill rapporten her

Fordelene rundt aktivering er mange, både eksternt og internt. Internaktivering kan motivere ansatte til å prestere bedre, styrke den interne organisasjonskulturen og også forbedre servicen mot kunder ved at de ansatte blir mer kundebeviste. I forhold til ROI kan internaktivering også bidra til sparte kostander for bedriften i det lange løp. Akers samarbeid med Skiforbundet ble avsluttet i 2015, men det er et godt eksempel på hvordan man ved strategisk bruk av aktivering kan skape fordeler både for bedriften og de ansatte. I deres Aker Aktiv-livsstilsportal bidrar Skiforbundet med kunnskap om fysisk trening, mens de ansatte motiverer hverandre til en mer aktiv hverdag. Siden starten 2010 har sykefraværet godt ned med 2%. På ett år ble sykefraværet redusert med 0,5%, dette tilsvarte en kostnadsbesparelse på 50 millioner kroner.  

Skal man bruke sponsing til ekstern markedsføring, kan god aktivering være med på å skape synlighet og merkevarekjennskap. Om en sponsor ønsker å få maksimal effekt ut av sponsoravtalen så vil det, for de færreste, holde med synlighet på arena og drakter. Man må fortelle forbrukerne at man sponser og hvorfor man sponser. I en studie publisert av BI og Sponsor Insight i 2007 ble to grupper sammenlignet; den ene fikk vite at A sponset B, mens den andre ble fortalt hvorfor A sponset B. Gruppen som fikk en forklaring på sponsoratet, fikk høyere effektverdier enn den andre gruppen som ikke fikk noen forklaring. Aktivering er et godt hjelpemiddel på veien mot å skape samsvar og betydning for målgruppen rundt et sponsorat.

Ballen er sendt videre, kan en av klubbene i OBOS- eller Tippeligaen og deres sponsorer finne på et aktiveringstiltak som engasjerer like mye som TUI? Vi gleder oss til å følge med på hva høstsesongen bringer! Lykke til :)