95% har lyst til å fortsette Fantasy-karrieren

Norsk Toppfotball lanserte i 2017 konseptet Eliteserien Fantasy. I perioden 28. september – 5. oktober 2017 gjennomførte Sponsor Insight en undersøkelse for å kartlegge ulike holdninger og effekter som Eliteserien Fantasy har skapt. Utvalget var registrerte Fantasy-spillere, og hele 1276 registrerte Eliteserien Fantasy-spillere besvarte undersøkelsen.

Vi oppsummerer her hovedfunnene fra undersøkelsen.

- 7 av 10 Eliteserien Fantasy-spillere følger mer med på Eliteserien som en følge av spillet

- 1 av 10 oppgir at de går på flere kamper i Eliteserien enn de ellers ville ha gjort.

- 9 av 10 Eliteserien Fantasy-spillere kjenner navnet på flere spillere enn tidligere. Dette er viktig faktor for bygging av flere klubbprofiler i Eliteserien.

- 95% av Eliteserien Fantasy-spillere kan tenke seg å delta i Eliteserien Fantasy neste år, noe som er en sterk indikator på at Eliteserien Fantasy er vellykket.

Når det kommer til bruksfrekvens, viser undersøkelsen at

- 9 av 10 logger seg inn Eliteserien Fantasy en eller flere ganger per uke. 1 av 10 logger seg inn en eller flere ganger per dag.

- I gjennomsnitt bruker spillerne 45 minutter i uken på Eliteserien Fantasy. 

- 7 av 10 logger seg inn via mobil (i nettleser) eller Eliteseriens app.

- De yngste deltagerne logger seg gjerne inn på mobil/app. Spillerne over 50 år foretrekker å logge seg inn på PC.

Oppsummert viser undersøkelsen at Eliteserien Fantasy i sin første sesong har vært en suksess  med 71.758 spillere per november, og dersom man jobber med å holde oppe interessen inn i 2018, kan man forvente flere spillere i 2018.