SponsorTools gir helt nye muligheter

- Klubbene kan bruke SponsorTools aktivt i sitt sponsorarbeid. Vi ser et økende krav om dokumentasjon fra sponsorer og SponsorTools kan bistå klubbene i å blir mer profesjonell i forvaltningen av sitt medieprodukt, sier Markedssjef Iren Brynhildsen i Norsk Toppfotball.

 

Lanseringen av SponsorTools denne høsten gir helt nye muligheter for klubbene.

 

- Et viktig fokusområde i de siste årene har vært å få flere klubber til å bli enda mer profesjonell i møte med sponsorene og media. Noen klubber driver «toppidrett» i forvaltningen og oppfølgingen av sponsorer. Andre har mer å gå på, sier Brynhildsen.

 

En undersøkelse gjennomført av Sponsor Insight i 2014 rettet mot bedrifter viste at bare 10% av bedriftene som sponser mente at sponsorobjektene underbygger/dokumenterer prisnivået sitt på en god måte.

 

Fotball Media/Norsk Toppfotball kjører kontinuerlige målinger for alle deres sentrale avtalepartnere Norsk Tipping, Canal Digital og OBOS.  

 

- I 2015 har vi levert sterk vekst i å eksponere våre avtalepartnere.  Det handler om å dokumentere ROI (Return On Investment red. adm.) for sponsorene, og ikke minst forstå verdien av sponsoravtalene sine. Dette er en kultur som må innarbeides i markedsavdelingene. Dersom en klubb må erstatte en sponsor, sitter man med en historisk kunnskap som er uvurderlig i salget for å erstatte sponsoravtalen. 

 

Brynhildsen fortsetter:

- Gjennom utsendelse av månedlige rapporter per sponsor som Sponsor Insight har lansert nå på høsten ser vi at man kan følge opp sponsorene enda tettere enn tidligere. Både gjennom å rapportere oftere og bedre, men også at man forebygge misfornøyde sponsorer gjennom å iverksette tiltak hvis resultatene uteblir.