16 sponsortrender du bør få med deg

Trend 1: Den nye måten å snakke på – emosjonell tilknytning

Sponsing gir merkevarer muligheten til å utrykke seg og gjennom en god strategi skape en genuin emosjonell tilknytning til målgruppen. Proctor & Gamble tok en uventet vinkel i aktiveringen av sitt OL sponsorat i London og Sochi og videreførte dette til OL i Rio da de lanserte en OL-kampanje hvor de ønsket å takke idrettsutøvernes viktigste støttespillere, mødrene. Aktiveringen økte den positive holdningen til P&Gs merkevarer med 10% og hjalp P&G i å nå sin overordnede strategi om å nå kvinnelige forbrukere. Se videoen Thank You Mom

 

Trend 2:  Tenk kreativt og uventet

Øl produsenten Tui skapte stort engasjement blant publikum, bookmakere og TV-seere da de startet sin cricket-kampanje - Se videoen Catch-a-million. Hvis du tok på deg en oransje Tui T-skjorte (Gratis) på stadion og klarte å ta ballen med en hånd ute i publikum, vant du over $100.000. Dette kan overføres til publikumsidretter som en del av å farge stadion med lagets farger eller en sponsors farger. Det gir best effekt ved å innarbeide konseptet over tid som et fast innslag på arenaen.

 

Trend 3: Generøsitet gir mye tilbake

Generøse løsninger som del av en sponsorat er en god måte å skape lojale kunder. OBOS som gir fordeler til sine kunder i form av rabatterte, eller gratis, billetter til arrangementer, eller O2 som sponser O2 Arena i London. De skapte et fordelsprogram for deres kunder med høyere billettprioritet og bedre plasseringer under konserter.

 

Trend 4: «Det grønne skiftet»

Økende fokus på sponsorobjekter og sponsorer som fokuserer på miljøverntiltak/løsninger og effekter de skaper for miljøet. Økologi og bærekraftige løsninger i kommunikasjonen blir enda tydeligere. 

 

Trend 5: Høyere fokus på utenomsportslige sponsoraktiviteter

Sosiosponsing er økende i Norge og internasjonalt. Sponsorobjekter som er sterkt knyttet til bedriftens kjernevirksomhet og målsetninger. Avtaler innen kultur og sosio har andre mål enn idrettssponsing, og bygges ikke opp rundt eksponering. Smart aktivering er nøkkelen til gode resultater. Bedrifter som tar standpunkt og aktivt jobber med sine sponsorater, vil normalt får større troverdighet og overføring av de verdier man vil assosieres med. Eksempel på dette er ABB som jobber tar utfordringen (se video) fra sin sponsor Zero om å skape engasjement for fremtidens løsninger for miljøet.

 

Trend 6: Gode ideer trenger ikke være dyre

Mange av eksemplene vi viser til er større produksjoner og fra bedrifter med store budsjettet. Gode ideer er gratis og kan skaleres til det økonomiske nivået en bedrift har budsjett til. For veldig mange er dette kanskje den største utfordringen, å skalere de gode ideene til sitt nivå.

 

Trend 7: Færre sponsoravtaler i sponsorporteføljen

En viktig sponsortrend er at mange reduserer sponsorporteføljen til færre sponsorobjekter. Mange bedrifter har ikke nok ressurser til å følge opp alle avtalene, og da ender det i mange tilfeller opp med en stor og uoversiktlig portefølje som man ikke utnytter godt nok og hvor man ikke følger opp med effektmålinger for å måle hvilke effekt sponsoratet gir tilbake. 

 

Trend 8: 360-tankegang

Helhetlig 360-graders kampanjefokus (for eksempel Bama/Bendit) som er en integrert del av markedsstrategien. Sponsing er ikke en isolert del av en bedrifts kommunikasjonsarbeid, men derimot et område som gir nye muligheter i alle kommunikasjonskanaler og som kan heve kommunikasjonen til et nytt nivå.

 

Trend 9: Opplevelser blir viktigere for folk

Med den generelle velstandsøkningen i mange land, og hvor mange bruker mye tid på mobiltelefoner og sosiale medier,  verdsettes opplevelser enda sterkere enn før. Sponsorene kan være en del av denne opplevelsen, både gjennom å være tilstede live eller når opplevelsene deles i sosiale medier.

 

Trend 10: Opinionsledere er mange og spredt

Informasjonsflyten på nett og i sosiale medier gjør at mange søker opp informasjon om produkter og tjenester i ulike kanaler. Disse personene er i mange tilfeller nærmest å regne som venner og disse kan ha langt høyere innflytelse enn kjendiser og andre idrettsprofiler.

 

Trend 11: «Å vise effekter»

Sponsorer må i større grad vise til hvilke effekter de skaper for at folk skal få en forståelse for tiltakene en bedrift gjennomfører. Åpenhet rundt effekter gir tillit til aktivitetene til sponsor, spesielt innen sponsorater knyttet til samfunnsengasjement. Hvis du lover å bygge 50 brønner i Afrika, dokumenter det!

 

Trend 12: Produksjon av innhold er mangefasettert

Den teknologiske utviklingen har ført til at innhold som spres i media like gjerne kan komme fra en sponsor, eller sponsorobjekt, som fra en media produsent - Se Kongen

Ved lanseringen av filmen Kongens nei så brakte SF, i sammen med VG, hele historien om krigsutbruddet i Norge ut til VGs lesere. Ingen steder i teksten ble det gjort forsøk på å selge kinobilletter. Målet var å skape interesse for tematikken, og dermed få leserne til å gå på kino for å se på filmen som levendegjorde det de leste.

 

Trend 13: Ekte inntrykk

Fra profesjonell videoproduksjon til enklere og raskere videoproduksjon (til og med mobiltelefonvideo). Kortere videosnutter som er tett på hendelser og profiler kan i større grad gi nærhet til objektene som sponses og potensielt være mer ekte og dermed potensielt få høyere deling i sosiale medier. Eksempel på kort og enkel snutt som skaper spredning i tradisjonelle og sosiale medier - Se video av Ezinne Okparaebo

 

Trend 14: Live streaming

 Mer bruk av live bilder fra opplevelser for å komme tettere på opplevelsene – Se videoen NHL cam

 

Trend 15: Rettighetskampen eskalerer

 Sponsorer vil ha større tilgang til å skape innhold, og i så måte må de ta høyde for styrket tilgangsrettigheter til sponsorobjekt og utøvere i sponsoravtaler.

 

Trend 16: «Big Data»

Et viktig mål med Big data er å kunne ta bedre beslutninger basert på informasjon som virksomheten allerede har tilgang til i egne og eksterne datakilder. For eksempel er bruk av interne og eksterne data for å forstå hvilke sponsorater som man treffer målgruppen best er viktig for å kvalitetssikre avtalene før signering. I tillegg er Big data relevant i forhold til lojalitets- og fordelsprogrammer til sponsorrelaterte aktiviteter.

 

Hvis du ønsker at Sponsor Insight skal holde et foredrag om trender for deres samarbeidspartnere, vennligst sendt en forespørsel til Lars Brockstedt Svendsen på 997 42 988 eller send e-post til lars@sponsorinsight.no.