Medieanalyser

En av Sponsor Insights spesialkompetanser er mediemålinger og medieanalyser. Daglig analyserer vi over 2000 nyhetsmedier innen TV, print og web.  Sponsor Insight er Norges og Nordens største og mest erfarne leverandør av logoeksponeringsmålinger med virksomhet i 3 land og nærmere 500 oppdragsgivere årlig. Her følger vi opp den eksponeringen ulike bedrifter, idretter, arenaer, lag, arrangementer m.m. får i media. Dette er viktig både for sponsorer og rettighetsinnehavere. 

Medieomtale

Mediomtalen som et objekt eller en sponsor oppnår er av avgjørende betydning når man skal selge seg som sponsorobjekt, eller man som sponsor skal inngå en avtale. Hvis sponsingen skal benyttes til å nå sponsorens målgrupper i befolkningen er det av avgjørende betydning hvilken mengde omtale objektet har.

Innholdsanalyser

Gjennom innholdsanalyser analyserer vi ønskede kodingsenheter. Vi systematiserer, analyserer og rapporterer på ønsket nivå.

Tendensvurdering av mediaoppslag

Er all omtale god omtale? Sponsor Insight tilbyr tendensvurdering av alle artikler i print og webmedier. Artiklene vil bli vurdert til å være positive, negative eller nøytrale. Man vil med dette ha full kontroll på hvordan organisasjonen blir fremstilt i media.

Logoeksponeringsmålinger

For mange sponsorer og sponsorobjekter er eksponeringsmuligheter for logo/produkt sentralt i en sponsoravtale. Sponsor Insight tilbyr svært detaljerte målinger på hvor mye en gitt sponsor blir eksponert gjennom et objekt innen TV, print og web.

Verdivurdering

Hvilken verdipotensial har et objekt? Hvilken verdi har et sponsornavn på et lag eller på en arena? Sponsor Insight kan beregne dette baserte på faktisk medieomtale for det aktuelle objekt.

SponsorTools™

SponsorTools er en interaktiv rapporteringstjeneste fra Sponsor Insight Norge som gir et helt nytt spekter av tjenester. Løsningen er ment å kunne gi våre kunder en rask og effektiv oversikt for sponsorobjekter og sponsorer innen medie- og sponsoranalyser gjennom løpende oppdateringer. SponsorTools er systemet for deg som vil ha komplett kontroll over dine sponsoravtaler. Alt av mediemålinger, logoeksponeringsmålinger og effektmålinger samlet på ett sted. Les mer om SponsorTools™ her.

Kontakt Lars Brockstedt Svendsen for en prat om hvordan vi kan bistå deres bedrift/organisasjon.

Mail: lars(at)sponsorinsight.no

Tlf: +47 997 42 988