Sponsor Insight engasjerer forskningsleder

Sponsor Insight fokuserer på videre utvikling og engasjerer Siv Skard som forskningsleder.

Under Sponsor- og Eventprisen 2019 kunngjorde Vegard Arntsen (daglig leder) at Sponsor Insight engasjerer Siv Skard som forskningsleder. Engasjementet kommer på bakgrunn av Sponsor Insights ønske om videre utvikling og fokus på forskning innen sponsorbransjen.

Skard skal bidra til å utvikle Sponsor Insights allerede omfattende målinger, samt utfordre Sponsor Insight og kunder til å tenke nytt i forhold til målinger. Skards forskning skal ta utgangspunkt i Sponsor Insights omfattende datagrunnlag og bidra i kundeprosjekter der kunden ønsker en mer akademisk tilnærming.

Siv Skard er førsteamanuensis ved Institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er Cand. mag fra Universitetet i Bergen, M.Sc. fra NHH. I 2010 disputerte hun ved Norges Handelshøyskole med avhandlingen «Kommunikasjonseffekter innen sponsing» og var med det den første i Norge med en doktorgrad innenfor sponsing som akademisk forskningsområde.

Ellers sitter Skard også i styret til SK Brann og mottok i 2012 Sponsor- og Eventforeningens hederspris med følgende begrunnelse:

«I 2010 fikk Norge sin første doktorand innenfor sponsing som akademisk forskningsområde. Gjennom disputasen ved Norges Handelshøyskole med avhandlingen ”Kommunikasjonseffekter innen sponsing”, ble vårt fagområde belyst i en forskningssammenheng, med spesielt fokus på effekter og målbarhet. Siden den gang har doktoranden vist seg å være en fremragende formidler av stoffet. Hun har blåst nytt liv i sponsingens akademia og vi er ikke i tvil om at hun vil være en ambassadør for fortsatt utvikling og forståelse av fagområdet i årene som kommer».

Sponsor Insight ser frem til samarbeidet med Skard, og ønsker samtidig å utfordre bransjen til å støtte videre forskning. Vi ønsker oss partnere som er med for en 3-4 års periode, hvor mulig forskningsområde er engasjement og sponsoreffekt. Partnerne har mulighet til å bidra i forhold til forskningsfokus og partnerne brukes som forskningscase, dermed får de også relevante resultater for eget bruk.

Dersom dette høres interessant ut ta gjerne kontakt med Vegard Arntsen.

-          vegard@sponsorinsight.no / tlf 934 32 655