Det Norske Sponsormarkedet 2015/16

Sponsor Insights rapport «Sponsormarkedet 2015/2016» viser at sponsormarkedet fortsetter å øke sine inntekter, og sponsing er nå Norges nest største mediekanal. Sponsing som fagfelt har allikevel en lang vei å gå i form av profesjonalisering og effektivisering av de midlene som er tilgjengelig. 

Det ble brukt 4,47 milliarder kroner på sponsing i Norge i 2015, dette er en økning på 3,3% fra 2014. Med en økning på 2,7% fra inntektsnivået i 2014 står idretten (Inkl. fotball) for 71% av sponsorkaken med 3,15 milliarder i inntekter. Festivaler imponerte derimot mest med en økning på hele 15,3%. Sosio har en økning på 6,2%, mens kultur går ned 5,6%.

2016 blir litt mer positivt for kulturen med en antatt økning på 3,0%. Festivaler anses å vokse mest i 2016 med en antatt økning på 7,2%, mens idrett uten fotball vil øke med 2,6%, fotball vil øke med 2,3% og sosio med 3,1%.   Hvordan skal man konkurrere i et marked hvor aktører fra flere ulike sektorer konkurrer om de samme midlene?   

Mens tradisjonelle mediekanaler som dagspresse og magasiner minsker, og TV står på stedet hvil, øker sponsing sin andel av bedriftenes markedsbudsjetter. Man kan derfor ha stor tro på at sponsing som mediekanal vil kunne øke i kroner selv med vanskeligere økonomiske tider i Norge. Det er derimot viktig at man har i bakhodet at i vanskelige tider, vil bedriftene velge med omhu hvor pengene skal gå.

«Sponsormarkedet 2015/2016» inneholder en del som tar for seg hvordan sponsorene tenker om sponsormarkedet i dag. Denne delen kan være med på å gi innsikt og en bredere forståelse av hvordan markedet er satt sammen. Generelt sett er sponsorene lite imponert over hvordan potensielle sponsorobjekter presentere seg, og de mener at kun 18% av henvendelsene de får fra sponsorobjektene er interessante nok til å se nærmere på. Videre mener kun 15% av sponsorene at sponsorobjektene greier å underbygge prisnivået sitt. Det er tydelig at det finnes rom for forbedring hos norske sponsorobjekter. Neste steg blir å finne ut hvor man skal ta tak. 

Sponsorenes misnøye handler mye om at sponsorobjektene ikke kommer godt nok forberedt. Spørsmål man må spørre seg i forberedelsesfasen av et nytt sponsorsamarbeid er hvilke sponsorer skal man henvende seg til og hvilket prisnivå skal man legge seg på? Hva er vanlig pris for din sektor? Man må så kunne underbygge dette prisnivået, og gi konkrete eksempler på hvordan sponsoren kan utnytte en avtale. Hva kan man tilby i gjenytelser? Hva ser de fleste sponsorer etter?      

«Sponsormarkedet 2015/2016» svarer på mange av disse spørsmålene og kan være en god kilde for inspirasjon til fremtidige sponsorkampanjer. Har man gode kilder som underbygger ens argumenter og finner en partner med god fit kan det være starten på langvarige og sterke partnerskap. Samtidig må sponsorene jobbe godt internt for å bruke sine sponsorbudsjett mest mulig effektivt, og tiltrekke seg de rette sponsorobjektene. Sponsor Insight håper at årets rapport kan være et godt hjelpemiddel på veien til å styrke norsk sponsorsektor.    

Ønsker du å bestille rapporten eller lese mer om dens innhold kan du gå inn på www.sponsorinsight.no/rapporter.