Annethvert år gjennomfører Sponsor Insight Norges eneste kartlegging av det norske sponsormarkedet. Rapporten har blitt et viktig oppslagsverk og referanseramme for bedrifter, sponsorobjekter, samt beslutningstakere i sponsorbransjen. Jobber du med sponsing, enten som etablert aktør i bransjen eller som ny aktør i markedet, vil denne rapporten være et viktig bidrag til din forståelse av det norske sponsormarkedet og gi viktige innspill i beslutningsprosesser. 

2018-02-06_15-21-52.png

 

Rapporten inkluderer:

• Størrelsen på sponsormarkedet i 2017 i    Norge, Norden og internasjonalt

• Størrelsen på eventmarkedet i Norge

• Prognose for 2018

• Sponsing og event sin andel av det totale mediemarkedet i Norge

• Utvikling i perioden 2012-2017 på total- , kategori-og liganivå

• Sponsorinntekter fordelt på idrettsgrener, kulturtyper og organisasjonstyper

• Sponsorinntekter for ligaer – Eliteserien, OBOS-ligaen, Toppserien, Getligaen, Eliteserien i håndball (Menn og Kvinner)

• Prisnivåer – hva kan en sponsor forvente å betale for et sponsorat innen ulike kategorier og nivåer

• Snittinntekter sponsorobjekter

• Private sponsoravtaler og idrettseventer - hvilke betydning de har i det norske sponsorlandskapet

• De vanligste gjenytelsene fra sponsorobjekter fordelt på idrett, fotball, kultur, festival og sosio

• Norges største og mest attraktive sponsorobjekter

• Topplister med hvilke bransjer som sponser mest og hvilke bedrifter som er oftest nevnt innen ulike bransjer

• Norske og internasjonale sponsorcases

• Intervjuer med sponsorer og sponsorobjekter som gjør det bra i sine markeder – Kjennetegn og suksesskriterier. 

I tillegg fortsetter vi suksessen med bedriftsundersøkelsen 2017/18!        

• Hvor mye brukes på aktivering av sponsoravtaler og hvordan aktiveres avtalene?

• Sponsingens andel av markedsbudsjettet og forventet utvikling i 2018

• Hvor godt fremstår sponsorobjektene innen idrett, kultur og sosio/humanitært i forhold til presentasjon, gjenytelser, dokumentasjon av prisnivå mm.

• Hvor godt fremstår idrett, kultur, festivaler og sosio/humanitært innen sponsorfeltet?

• Hvor utbredt er måling og analyse av effekter fra sponsoravtaler?

• Hvordan inngås avtaler?

• Undersøkelsen ser på hvordan sponsorene tenker om sponsormarkedet i dag og betydningen i markedsmiksen

• Hvem tar beslutningene i bedriften?

• Hvor viktig er sponsing som en del av markedsmiksen?

• Vil budsjettene for sponsing økes eller reduseres?

• Hvilke sponsorområder blir mer/mindre viktig?

• Hvilke framgangsmåte har bedriftene for inngåelse av avtaler?

• Hva er viktig for sponsorene når de inngår en avtale? Hva ønsker de å få ut av avtalene?

 

Dette og mer til er å finne i rapporten Det Norske Sponsormarkedet 2017/18. 

Den omfattende rapporten kan bestilles gjennom å fylle ut bestillingsskjemaet du finner under eller ved å ta kontakt med Sponsor Insight på telefon eller e-post. 

Fyll ut bestillingskjemaet og du vil motta rapporten i posten i løpet av medio januar. Rapporten koster kr.16.000,- (eks.mva).

Hva er inkludert i prisen?

Prisen inkluderer:

  • 1 stk. rapport i trykket versjon, sendes medio januar 2018.

  • Intern presentasjon av rapporten i bedriften/organisasjonen i Oslo-området. For presentasjon utenfor Oslo- området, faktureres reisekostnader.

Hvordan kan jeg bruke denne rapporten?

Gjennom rapporten Det Norske Sponsormarkedet 2017/18 har du full oversikt over det norske sponsormarkedet. Denne rapporten er et must for de som er aktiv innen sponsing. Rapporten gir et grunnleggende dypdykk i det norske sponsormarkedet og en bred forståelse av hvordan markedet er satt sammen.

Hvordan kan jeg som bedrift bruke rapporten?

Alle bedrifter som sponser trenger en god oversikt over markedet. Hvordan er det sammensatt, hva må jeg forvente å betale, hva er prisene i de ulike idrettene/segmentene, hvor er det lurt å begynne. Gjennom bedriftsundersøkelsen får du svaret på hvordan norske bedrifter jobber med sponsing.

Hvordan kan jeg som sponsorobjekt bruke rapporten?

Grunnleggende tall om sponsormarkedet gir en god forståelse for faget vi jobber med og hvordan det er sammensatt. Man kan sammenligne seg selv og sin bransje mot andre, se hvilke priser man opererer med i de ulike sponsorsegmentene. Hvem er størst innen sponsing, hvilke bransjer er mest aktiv. Rapporten kan brukes som grunnlag for både sponsorsalg, læring og dokumentasjon til interne- såvel som eksterne salgspresentasjoner.

BESTILLINGSSKJEMA

Navn *
Navn
Dersom fakturaadresse og adresse er lik, trenger du ikke å fylle ut adresse.
Ønsker dere en intern gjennomgang og presentasjon av rapporten? *
Internt presentasjon av rapporten i bedriften/organisasjonen i Oslo-området. For presentasjon utenfor Oslo-området, faktureres reisekostnader.

.